frankp_Frank_Persson

Frank Persson

  • Docent, Vatten miljö teknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Masterprogramansvarig, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik