Arkitektur och planering för hållbar framtid, masterprogram

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Utvecklingen av städer och den byggda miljön sätter en enorm press på naturen. Eftersom urbaniseringen fortsätter i snabb takt, blir det viktigt att hitta hållbara och anpassningsbara lösningar på dessa frågor. I detta program uppmuntrar vi ett kritiskt perspektiv på hållbar utveckling och nuvarande praxis inom arkitektur och stadsdesign, bortom nuvarande utmaningar och utveckling inför en ny era inom arkitektur och planering. Ambitionen är att främja övertygande framtidsvisioner för utvecklingen av den byggda miljön, förbereda akademiker för att vara med och forma framtiden för de utrymmen vi bor och verkar i.