Konstruktionsteknik och byggnadsteknologi, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Den byggda miljön är där de flesta av oss tillbringar våra liv, och relaterade industrier utgör en enorm del av den globala ekonomin. I detta masterprogram kommer du att undersöka frågor relaterade till konstgjorda strukturer och byggnader, arbeta för att skapa ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. Undersökning av strukturella system och komplexa byggnader kräver en djup och intuitiv förståelse för deras fysiska och mekaniska egenskaper, liksom förmåga att samarbeta med andra, ta ansvar för olika projekt och kommunicera effektivt i internationella miljöer. Detta masterprogram kommer att ge dig just dessa verktyg, så att du kan möta kraven från denna snabba, utmanande och föränderliga bransch.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.