helkov_Maja_Kovacs

Maja Kovacs

  • Konstnärlig lärare, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Avdelningschef, Arkitekturens teori och metod, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik