Affärsutveckling och entreprenörskap, teknologie kandidat

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik förbereder dig framför allt på att utveckla affärsverksamheter inom bygg- och fastighetssektorn. Här ges du möjlighet att bli projektledare, affärsutvecklare, samhällsplanerare, arbetsledare eller att arbeta med utveckling av fastigheter.

Utbildningens innehåll

Tekniska, ekonomiska och juridiska kunskaper från den här utbildningen ger dig ett brett perspektiv på bygg- och fastighetssektorn och ser till att du kan sträva mot en framtida nyckelroll inom området.

Utbildningen baseras på såväl tekniska som samhällsvetenskapliga ämnen där också hållbar utveckling följer som en röd tråd genom hela studietiden. Många kurser i programmet är projektbaserade och grupparbeten samt presentationer är vanligt förekommande, vilket ger dig möjligheten att bli en duktig relationsbyggare. Under utbildningens gång kommer du att läsa en del kurser gemensamt med ingenjörsprogrammen, exempelvis de byggtekniska ämnena. Du kan välja utbildningen oavsett om din bakgrund är från ett tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram.

Det som utmärker det här programmet, jämfört med de andra utbildningarna inom samhällsbyggnadsteknik, är att större fokus läggs på bland annat utveckling av fastigheter, juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation. I flera kurser återfinns inslag av både affärsutveckling och entreprenörskap. Emellanåt kommer du även att driva affärsutvecklingsprojekt i samverkan med företag, vilket ger dig en inblick i näringslivet.

Det första årets kurser ger grundläggande ämneskunskap om exempelvis hur byggnader fungerar, material, tätorters funktioner och utformning, affärsjuridik, ekonomi och marknadsföring. Under utbildningens andra år ges kurser inom fastighetsrätt, statistik, byggnadsteknologi, samhällsplanering och ledarskap samt värden inom byggd miljö. Tredje året ger dig fördjupad kunskap om fastighets- och affärsutveckling, entreprenörskap, byggproduktion och logistik samt en förberedande kurs i akademiskt skrivande innan du genomför ditt examensarbete i samverkan med näringslivet.

Som ett avslutande moment i utbildningen genomförs ett kandidatarbete och efter fullgjorda studier får du en teknologie kandidatexamen.

Arbetsområden

Arbetsmarknaden efter utbildningen är bred och med din framtida kompetens kan du ställas inför valet att utveckla befintliga verksamheter eller att starta något eget. Programmet ger dig en god förutsättning att vara med i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocesser såsom exploatering av mark och stadsutveckling. Du kan även arbeta med förvaltning och utveckling av fastigheter, som samordnare eller projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt men även med andra uppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen. Affärsutvecklare med examen från Chalmers arbetar såväl på byggherre- som beställarsidan både inom privat och offentlig verksamhet, såsom fastighetsföretag, byggentreprenörer samt som konsulter verksam inom samhällsbyggnadssektorn.

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6. Naturkunskap 2 kan ersättas av Kemi 1 och Fysik 1a eller 1b1+1b2.

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)