julfre00_Julia_Fredriksson

Julia Fredriksson

  • Forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Masterprogramansvarig, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik