Arkitektur och teknik, arkitekt/civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Förena gestaltning med naturvetenskap och teknik i en världsunik utbildning som förbereder dig för en framtid där arbetssätt och digitala designverktyg blir allt mer gränsöverskridande. Det kan vara vid utformning av byggnadsverk med stora spännvidder som broar och arenor, klimatsmarta byggnader eller konsertsalar med höga krav på god akustik, eller vid utveckling av framtidens materialegenskaper och materialuttryck.

Utbildningens innehåll

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av såväl matematik och teknik som gestaltning och byggnadskonst. Ämnesvisa kurser vävs kontinuerligt samman med arkitektutbildningarnas gestaltande projekt . Arkitekturprojektens syfte är att utifrån både en teknisk/naturvetenskaplig och en estetisk/humanistisk grund träna ett undersökande, skapande och reflekterande förhållningssätt. Under utbildningen tränar du på att leva dig in i människors, verksamheters och samhällens behov. Samtidigt utvecklas du i att utforma byggnadsverk och kommunicera deras egenskaper och kvalitéer.

De tre första åren ger dig en teknisk/naturvetenskaplig bas med matematik, mekanik, byggnadsfysik och materiallära. Här finns också grundläggande arkitekturkurser som behandlar form, färg, skissteknik och arkitekturhistoria. Parallellt med kurserna löper en serie arkitekturprojekt. Genom skisser, modeller och fysiska experiment växer förslag till utformningar fram. Under handledning och genom kritik prövas dessa så att funktion, och uttryck utvecklas till en hållbar helhet. Genom val av masterprogram de två sista åren specialiserar du dig mot antingen en arkitektexamen eller en civilingenjörsexamen.

Arbetsområden

Intresset på arbetsmarknaden för studenter från Arkitektur och teknik på Chalmers är stort både i Sverige och internationellt. Det finns endast ett fåtal motsvarande utbildningar i världen och i dag finns studenter från utbildningen på några av världens ledande arkitekt- och ingenjörskontor. Arbetsuppgifterna ligger ofta i gränslandet mellan arkitektur och teknik och sträcker sig från arkitektur och utformning av byggnadsverk till utveckling av material, tekniska lösningar och produktionsprocesser. Några arbetar också med ledning och drift inom miljö och samhällsbyggnad.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 60%, Högskoleprov 15%, Matematik- och fysikprovet högst 25%.

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Matematik- och fysikprovet

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov: matematik- och fysikprovet.

(Öppnas i ny flik)

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)