Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik lär du dig att utforma, bygga och förvalta framtidens miljöer och tekniska system utifrån människors behov och samhällets förväntningar.
Du lär dig verktyg, metoder och processer för att kunna arbeta på ett för världen mer hållbart sätt. Arbetsuppgifterna kan variera från att utforma små delar av miljöer eller system till att arbeta med stora helheter; rum, byggnader, anläggningar, utvändiga miljöer och tekniska infrastruktursystem.

Utbildningens innehåll

Utbildningen präglas av en helhetssyn som handlar om att bygga ett hållbart samhälle genom att ta hänsyn till tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Typiskt för högskoleingenjörsutbildningen är att teori och praktik kopplas samman. Du kommer att jobba i verklighetsbaserade projekt från företag och kommuner. Det kan exempelvis handla om att planera en ny järnväg, ett nytt bostadsområde eller att renovera en byggnad. Digitaliseringen av byggbranschen går snabbt och därför kommer du även att lära dig att arbeta med de senaste digitala verktygen inom 3D-modellering (exempelvis CAD, BIM och GIS).

Som högskoleingenjör läser du mindre matematik än i civilingenjörsutbildningen och arbetar lite mer med tillämpning av de digitala verktygen. Under de två första åren läser du de flesta grundläggande kurserna tillsammans med civilingenjörsstudenter. Inför det tredje året gör har du en möjlighet att bestämma din yrkesinriktning genom att välja mellan följande profiler:

  • Inom profilen Byggnader och anläggningskonstruktioner lär du dig bland annat att välja material och materialkombinationer samt utveckla och dimensionera byggnader och anläggningar.
  • Inom profilen Infrastruktur och anläggning lär du dig bland annat att utveckla och dimensionera samhällets infrastruktur inom byggande i mark, trafikplanering och vattenförsörjning.
  • Inom profilen Ljud och vibrationer lär du dig att utforma och dimensionera till exempel byggnader, byggd miljö, transportsystem samt infrastruktur med hänsyn till människors upplevelser av ljud och buller.
  • Inom profilen Projekt- och produktionsledning lär du dig organisering och ledning inom byggsektorn.

Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Efter tre år får du en yrkesutbildning som högskoleingenjör med fördjupade kunskaper inom din valda profil.

Arbetsområden

Bygget av framtidens hållbara samhälle bara börjat och efterfrågan på ingenjörer inom området samhällsbyggnadsteknik kommer att vara fortsatt stor oavsett vilken konjunktur som råder. Du kan arbeta inom olika delar av byggprocessen - från det att man planerar var man ska bygga vägar och hus till framtagande av bygghandlingar till färdigställandet av byggprojekt. Utbildningen är bred och ger dig en bra grund för att börja arbeta inom projektering och konstruktion, planering och organisation, genomförande och uppföljning eller förvaltning och underhåll.

Några vanliga yrken efter utbildningen:

  • Arbetsledare/platschef på en byggarbetsplats inom husbyggnad/anläggning
  • Planering och projektering på arkitekt-/konstruktionskontor
  • Fastighetsförvaltare
  • Energi-VVS-ingenjör
  • Miljöansvarig på företag eller kommun
  • Bygglovhandläggare/Planeringshandläggare inom offentlig sektor

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D och inte Matematik 3c.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)