Arkitektur, arkitekt

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Är du intresserad av hur människor bor, hur en bra arbetsplats kan formas och hur våra städer byggs så att de är rättvisa, attraktiva och hållbara? Den här utbildningen är för dig som vill arbeta i team och projektform, och som vill utveckla din förmåga att gestalta den byggda miljön för att bidra till en hållbar utveckling.

Utbildningens innehåll

Befolkningsökning, urbanisering, klimatförändringar och generell samhällsutveckling i Sverige och många andra länder leder till nya behov som kräver omfattande förändringar av platser där människor lever, bor och verkar.

Byggnader, gator, parker och stadsdelar bevaras eller omvandlas till nya efterfrågade områden samtidigt som nyproduktion sker där omvandling av det befintliga inte räcker till för att möta behoven. I denna mix av bevarande, omvandling och nyproduktion är det viktigt att någon tar ansvaret för att väva ihop en för människor och deras aktiviteter funktionell och gestaltningsmässig helhet. Som arkitekt arbetar du utifrån många olika perspektiv, med ett normkritiskt förhållningssätt, och kombinerarar teknisk och konstnärlig kunskap för att nå denna helhet där också hållbar utveckling följer som en röd tråd genom hela studietiden.

I dina studier kommer du genomgående att utgå från människors behov och frågor om hur framtidens byggnader och städer skall utformas. En viktig del av ditt arbete är att se till att det som byggs blir hållbart. Det gäller både valet av material ur miljösynpunkt, gestaltning av livsmiljöer ur ett socialt perspektiv samt att arkitekturen präglas av estetiskt genomtänkta lösningar. Det gäller även att innovativt kunna utveckla äldre byggnader och omvandla befintliga stadsdelar så att de kan återanvändas för att möta nya behov.

Utbildningen består av kurser där du på olika sätt övar dig i arkitektonisk gestaltning i projektform – allt ifrån detaljernas betydelse, byggnaders strukturer, inomhusklimat och energihushållning, till hela stadsdelars uppbyggnad och dess påverkan på människors hälsa och välmående samt miljön. Både penna och dator används som ritverktyg och mycket av din studietid tillbringas i ritsalarna tillsammans med dina kurskamrater. Dessutom läser du mer teoretiska och tekniska kurser och du arbetar utforskande med fysiska och digitala modeller i våra verkstäder, ateljéer och datorlabbar. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur.

Du arbetar ofta tillsammans med dina studiekamrater i team. Det kräver en förmåga att lyssna och kommunicera, att dela och organisera. Det egna ledarskapet, och viljan att leda och ledas i grupp, är viktigt. Du behöver också aktivt och engagerat skapa förutsättningar för det egna lärandet.

I flera av kurserna medverkar yrkesverksamma arkitekter och forskare inom arkitektur och stadsbyggnad för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I andra kurser medverkar externa intressenter från samhället som genom dialog med dig och dina kurskamrater belyser deras behov, önskningar och beställning och hur detta kan stöttas av arkitektur och stadsbyggnad. Tillsammans med lärare, praktiserande arkitekter, forskare, kurskamrater och externa intressenter diskuterar du dina arbeten. Dina projekt samlar du sedan i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, men även för att visa upp dina verk när du söker arbete.

Arbetsområden

De flesta arkitekter arbetar med utformning av byggnader, gator, offentliga platser och/eller hela stadsdelar på arkitektkontor, hos fastighetsutvecklare, hos stadsutvecklare eller på kommunernas stadsbyggnadskontor. Arkitektkompetensen är också användbar till exempel inom förvaltning av byggnader och infrastruktur eller inom forskning och utveckling inom arkitekturämnet, vilket innefattar allt från teknik och samhällsvetenskap till konst och humaniora.

Hon ritar hus för badsugna

"Balansen mellan konstnärligt utforskande och byggteknisk förståelse öppnar upp för att arbeta inom olika fält och med olika inriktningar."

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6. Naturkunskap 2 kan ersättas av Kemi 1 och Fysik 1a eller 1b1+1b2.

Platserna fördelas enligt: Betyg 45%, Högskoleprov 15%, Arkitektprov högst 40%.

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Arkitektprovet

Arkitektprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov: arkitektprovet.

(Öppnas i ny flik)

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)