Organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Byggbranschen står vid ett vägskäl. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär stora utmaningar – och möjligheter – för sektorn. Nya material, metoder och innovationer ställer högre krav på en aktuell och specialiserad utbildning. Detta program kommer att träna dig i att analysera och förstå dessa förändringar samt kunna utveckla de färdigheter som är nödvändiga för att tackla utmaningarna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.