Organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Byggbranschen står vid ett vägskäl. Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär stora utmaningar – och möjligheter – för sektorn. Nya material, metoder och innovationer ställer högre krav på en aktuell och specialiserad utbildning. Detta program kommer att träna dig i att analysera och förstå dessa förändringar samt kunna utveckla de färdigheter som är nödvändiga för att tackla utmaningarna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.