chrlow_Christian_Löwhagen

Christian Löwhagen

  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Kommunikationspartner, Rymd-, geo- och miljövetenskap