Dekorativ bild

Nano- och kvantvetenskap och teknologi

Forskning på de unika kemiska och fysiska fenomen som existerar i mycket små dimensioner, och på tillämpningar inom elektronik, bioteknik och energiteknik.

Chalmers övergripande forskningsområden inom nano- och kvantvetenskap och teknologi

Kvantdator

Kvantteknik

Det finns en stark efterfrågan på ny teknik där oerhört kraftfulla datorer och mycket känsliga mätningar krävs för dess utveckling och realisering.

Chalmers bygger Sveriges första kvantdator, samt utvecklar kvantalgoritmer för tillämpning inom massiva simuleringar. Ytterligare forskningsprojekt innefattar nya kvantmaterial för kvantteknologier, kvantavkänning och kvantoptik med fokus på fenomen inom stark koppling/växelverkan.

Jästceller

Nano för hälsa

Vårdsektorn kräver ständiga förbättringar av känsliga och snabba diagnostikverktyg och kontinuerlig utveckling av effektiva behandlingsmetoder.

Vi forskar inom flera områden, såsom RNA-baserad behandling och vaccination – som har potential att revolutionera läkemedelsindustrin. Vi bidrar till innovation inom bioavbildningsteknik, frisättning av läkemedel och i funktionalitet hos implantat och bioaktiva material, baserat på analys av biokemiska sammansättningar och genom att utveckla biomolekylära verktygslådor.

Dekorativ illustration av katalys

Nano för hållbar energi

Hållbar och helt förnybar energi och energilagring är bland de största globala samhällsutmaningarna för en hållbar framtid.

Vi har ett flertal projekt inom katalysforskning avseende bränsleeffektivitet, syntetiska bränslen och solbränslen samt bränsleceller. Vi forskar också om solenergiteknik, såsom solceller, termoelektriska material, batterier, vätesensorer och innovativa molekylära tekniker för energilagring.

Mikroskopprover i olika färger

Nano för informations- och kommunikationteknik

Högre hastighet, ökad prestanda och lägre energiförbrukning är fortsatt rörliga mål inom informations- och kommunikationsteknik.

Vi tar oss an dessa områden i vår forskning, och vi utforskar även teknik och material som kan erbjuda ökad funktionalitet, med till exempel nya 2D-kvantmaterial, membranbaserad teknik, spintronik och nanofotonik.

Forskare iklädd skyddsutrustning arbetar i renrummet

Nano- och kvantmaterial

Multifunktionella material som är miljösäkra och kan produceras på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt är avgörande inom ett stort antal tillämpningar.

Våra forskare utvecklar och tillämpar teoretisk modellering, syntes, nanotillverkning och högupplösta materialkarakteriseringstekniker. Därigenom avancerar vi kunskapen om, och funktionaliteten hos, nanomaterial och förmågan att konstruera dem.