franzen_Carl Johan_Franzén

Carl Johan Franzén

  • Avdelningschef, Industriell bioteknik, Life Sciences
  • Biträdande professor, Industriell bioteknik, Life Sciences
0

Carl Johan Franzén är biträdande professor i bioreaktionsteknik. Han är avdelningschef, medlem i fakultetsrådet vid Chalmers samt medlem i grundutbildningskommitten vid BIO-institutionen.

Hans forskning handlar om utveckling av robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer. Fokus ligger på samspelet mellan processförhållanden och mikrobiell fysiologi. Den främsta tillämpningen har varit avancerad fed-batch metodik för att möjliggöra bioetanolproduktion från lignocellulosa (s.k. 2:a generationens bioetanol) med hjälp av dynamiska matematiska modeller och fysiologiskt baserad styrning. Dessa metoder tillämpas också för biobaserad produktion av kemikaler, t.ex. mjölksyra, med hjälp av termofila bakterier. I industriella samarbeten studeras hur mikrobiella produktionsprocesser kan utformas och styras för att producera robusta startkulturer (mjölksyrabakterier) och probiotika (bifidobakterier). Hans forskning bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom bättre nyttjande av råmaterial och restprodukter från skogs- och jordbruk för produktion av viktiga förnyelsebara drivmedel, kemikalier och mikroorganismer.