joma_Johan_Malmqvist

Johan Malmqvist

  • Avdelningschef, Industri- och materialvetenskap
  • Avdelningschef, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap