julianm_Julian_Martinsson Bonde

Julian Martinsson Bonde

  • Doktorand, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap