julianm_Julian_Martinsson Bonde

Julian Martinsson Bonde

  • Doktorand, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Julian är del av forskargruppen “Systems Engineering Design”, och har en bakgrund i Maskinteknik. Hans forskning är inriktad mot Flygindustrin, och berör hur kunskap och data från tillverkning kan återanvändas vid utvecklingen av nya flygmotor-komponenter. Syftet med denna forskning är att stödja sökandet efter nya innovativa koncept. På sikt kommer metoderna att bidra till sökandet efter mer hållbara flygmotorer.