dagb_Dag Henrik_Bergsjö

Dag Henrik Bergsjö

  • Biträdande professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Jag forskar inom området Lean produktutveckling, systems engineering och plattforma utveckling (teknik-, produkt-och produktionsplattformar).

Jag arbetar aktivt med att utveckla forskningsområdet Plattformsbaserad produktutveckling.

Jag är också intresserad av kombinationen lean produktutveckling och produktdata hantering (PDM / PLM). I synnerhet är verktyg för Lean-produktutveckling som Puls, visuell planering och checksheets av intresse.