alme_Lars_Almefelt

Lars Almefelt

  • Viceprefekt, Industri- och materialvetenskap
  • Universitetslektor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap