acatic_Amer_Catic

Amer Catic

  • Forskare, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Amer Catic är civilingenjör inom maskinteknik som tog sin doktorsexamen 2011 inom kunskapshantering och produktlivscykelhantering I produktutvecklingsprocesser. Hans nuvarande forskning är inriktad mot kunskapshantering och “lean” (resurssnål) produktutveckling i globala företag. Målet är att utveckla metodik för att möjliggöra användandet av lean produkutvecklingsmetodik (t.ex. visuell planering, PULS, A3:or, ingenjörschecklistor) utan att vara samlokaliserad. Den framtagna metodiken ska inte bara fokusera på informationshantering utan också kunskapshantering.