maspan_Massimo_Panarotto

Massimo Panarotto

  • Senior forskare, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Masterprogramansvarig, Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik
0

Massimos forskning fokuserar på att utveckla modeller för att bestämma livscykelvärdet för nya tekniksystem. Möjligheten att korrekt utvärdera värdet av komplexa system blir allt viktigare eftersom kunder, intressenter och samhällets förväntningar ökar och behoven blir allt mer sofistikerade.

Massimo tog sin doktorsexamen i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola år 2015. Han studerade innan dess maskinteknik vid universitetet i Padua (Italien) och erhöll kandidatexamen 2008 respektive masterexamen 2011. Massimo är oavlönad docent på institutionen.