lali_Lars_Lindkvist

Lars Lindkvist

  • Docent, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Lars Lindkvist är docent i produkt- och produktionsutveckling. Hans forskning handlar om att skapa metoder och verktyg för simulering och utvärdering av geometrisk robusthet samt effekten av tillverkningsvariation på produkters prestanda.
I detta arbete ingår designaspekter, visualisering, robust konstruktion, variationssimulering, optimering, modellering och analys av montering, mätberedning och mätdataanalys. Forskningen sker i nära samarbete med industrin. Flera av forskningsresultaten har implementerats i kommersiella programvaror som används av flera internationella företag.