rohams_Roham_Sadeghi Tabar (1)

Roham Sadeghi Tabar

  • Forskningsspecialist, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap