Cellfabriker för omvandling av industrirestprodukter till biokemikalier

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik
 
​Projektexamenskod: BBTX01-21-05 

Avdelningen för Industriell Bioteknik
Institutionen för Biologi och Bioteknik, Chalmers tekniska högskola 


Bakgrund 
Produktion av ost genererar stora volymer restprodukt i form av flytande vassle; den klara vätskan som avskiljs från mjölkens fasta del. Vasslen består av vatten, mjölksocker (laktos), vattenlösliga proteiner samt en del mineraler och vitaminer. Vassle är ett utmärkt, förnybart startmaterial för miljövänlig produktion av biobränslen och biokemikalier. För processen krävs dock mikroorganismer som effektivt kan omvandla laktosen i vasslen till produkt, vilket den stora majoriteten av dagens industriella cellfabriker inte kan. Det finns därför ett stort behov av att identifiera och utveckla nya, laktos-jäsande mikroorganismer för industriellt bruk. Med nya mikroorganismer kommer också stora möjligheter att utöka antalet bioprodukter som kan genereras från vasslen.

Problembeskrivning 
Vår forskargrupp har identifierat och karaktäriserat en ny spännande jäststam av arten Candida intermedia, som effektivt kan använda laktos. Målet med det här kandidatprojektet är att optimera odlingsparametrarna för C. intermedia för omvandling av vassle, samt att utvärdera utbytet av ett antal olika produkter som den här jästen kan generera. Projektet involverar en litteraturstudie för att kartlägga vilka odlingsparametrar som har störst potential att påverka jästens omvandling av laktos, samt användning av ett mjukvaruprogram för att designa en serie av experiment med målet att bestämma jästens optimala odlingsförhållanden.  Slutligen kommer jästen att odlas i labbet, och dess förmåga att växa på och omvandla laktos till produkt kommer bestämmas med hjälp av analytiska metoder.
 
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll 
1. Litteraturstudie av mikrobiell omvandling av vassle till produkt
2. Användning av experiment-design-mjukvara för att planera odlingsförsöket i labbet
3. Odling av C. intermedia för att identifiera optimala förhållanden för omvandling av vassle samt analys av produktutbyte med hjälp av HPLC.

Speciella förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper i mikrobiologi och cellulär metabolism.

Möjlig målgrupp Biotek.

Gruppstorlek: 4–6 studenter 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: ​​Cecilia Geijer
Övriga handledare: Kameshwara Peri

Sidansvarig Publicerad: fr 30 okt 2020.