Vilken inverkan har kosten på allergiförekomst hos barnet vid 1 års ålder

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik
 
​Projektexamenskod: BBTX01-20-05 

Avdelningen för Livsmedelsvetenskap
Institutionen för Biologi och Bioteknik, Chalmers tekniska högskola 


Bakgrund 
Allergier är den vanligaste folksjukdomen hos barn och unga idag och många studier har visat en koppling mellan kosten tidigt i livet och utveckling av allergier hos barnen. En annan faktor som har visats vara väldig viktig för allergiutveckling är vid vilken ålder barnet får fast föda introducerat i sin kost.
På Livsmedelsvetenskap på Chalmers samlas just nu en stor mamma-barn kohort in där vi bland annat samplar in data om vad barnen äter under vid ett års ålder. Dessutom träffar alla barn en allergolog när de är 1 år för att se vilka som utvecklat allergi och vilka som hållit sig friska.

Problembeskrivning 
Syftet med kandidatprojektet är att studera hur kostmönstret hos barnen vid 1 års ålder påverkas av olika socioekonomiska omgivningsfaktorer och hur detta i sin tur påverkar utvecklingen av barnets immunsystem och förekomsten av allergi.
 
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll 
1. Litteratursökning kring kostens inverkan på hälsa och sjukdom med fokus på allergiutveckling.
2. Praktisk del: Statistisk analys av samband mellan kostmönstret hos barn och utveckling av allergi.
3. Sammanfatta de olika sambanden på lämpligt sätt med grafer och tabeller.
4. Rapport: Sammanställa resultaten i en slutrapport och jämföra dem med vad andra har sett i liknande studier.

Speciella förkunskapskrav: Kurser som är relevanta att ha läst innan: Grundkurs i matematisk statistik, Planering och utvärdering av experiment. Kunskaper i Excel, SPSS och SIMCA är bra men inget krav.

Möjlig målgrupp Bioteknik, kemiteknik och matematik studenter som har ett intresse för hur nutrition påverkar hälsa och utveckling av sjukdom samt gärna ett intresse för matematisk statistik. Kanditatarbetet innehåller inget laborativt arbete. Allt praktiskt arbete sker vid datorn och ett intresse för att hantera stora mängder data i Excel samt att framställa grafer och tabeller är ett plus.

Gruppstorlek: 4–6 studenter 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: ​​Malin Barman, Livsmedelsvetenskap, Biologi och Bioteknik.
Övriga handledare: 

Publicerad: ti 29 okt 2019.