Organisation

Institutionen för Biologi och bioteknik är indelad i fyra avdelningar:

Livsmedelsvetenskap
Industriell bioteknik
Systembiologi
Kemisk biologi


Institutionen består av cirka 160 medarbetare som arbetar med forskning och undervisning.

Sidansvarig Publicerad: to 12 feb 2015.