Kemisk biologi


På avdelningen Kemisk biologi arbetar vi med att förstå hur proteiner och andra biologiska makromolekyler fungerar i sin naturliga cellmiljö. Vi använder en kombination av protein engineering, syntetisk kemi, och fysikaliska metoder för att förstå hur proteiner veckar sig rätt och fel, förflyttar metalljoner och samverkar med vårt genetiska material, DNA.

Sidansvarig Publicerad: on 06 feb 2019.