De båda pristagarna, Eridan Rocha Ferreira från GU och Yvonne Nygård från Chalmers.
​​Årets pristagare, Eridan Rocha Ferreira från Göteborgs universitet (t.v.) och Yvonne Nygård från Chalmers (t.h.).​​​​
​Foto: Sofia Sabel/Hasselbladstiftelsen.

Yvonne Nygård får miljonanslag från Hasselbladsstiftelsen

Yvonne Nygård tilldelas en miljon kronor från Hasselbladsstiftelsen för sin forskning om utvecklingen av effektivare cellfabriker.
– Jag är mycket glad och stolt över att tilldelas priset, säger Yvonne Nygård, forskarassistent vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers.
Hasselbladsstiftelsen delar varje år ut forskningsanslag på en miljon kronor vardera till två kvinnliga forskare inom det naturvetenskapliga området vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Syftet är att uppmärksamma framgångsrika kvinnliga forskare i början av sina akademiska karriärer och ge dem möjlighet att fortsätta utveckla sin forskning. 

–​ Yvonne är en väldigt driven forskare som utvecklar nya verktyg och integrerar olika metoder på ett innovativt sätt. Hon har tydliga mål med sin forskning, sina internationella samarbeten och sin personliga utveckling där hon satsar på ledarskapsutveckling och undervisning, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland, under prisceremonin på Göteborgs konserthus.

Hållbara alternativ för fossilfritt samhälle

Yvonne Nygård bedriver forskning inom industriell bioteknik med huvudinriktning på design av effektiva cellfabriker. Hon jobbar med mikroorganismer som kan använda sig av rester från skogs- och jordbruk för att producera biobränslen och kemikalier. Dessutom är Yvonne involverad i forskning kring syngasfermentering och mikrobiell elektrokemi. I dessa projekt används bakterier som gör kemikalier utifrån koldioxid eller kolmonoxid. Målet med forskningen är att skapa hållbara alternativ för ett framtida fossilfritt samhälle.

Utvecklar jäststammar med ökad tolerans mot inhibitorer

För produktion av biokemikalier från restbiomassa använder sig Yvonne jästceller. Jästcellerna använder sockret i biomassan som råmaterial när de producerar bioetanol eller andra biokemikalier. Dessa så kallade cellfabriker kan producera många värdefulla kemikalier, som kan användas till exempel som råmaterial för tillverkning av bioplast. 

Biomassa som råmaterial består inte bara av olika socker men också av inhibitorer, hämmande ämnen, som gör att cellerna inte kan växa eller producera optimalt.

–​ Min forskning är inriktad på att utveckla jäststammar med ökad tolerans mot dessa inhibitorer. Genom att se hur cellerna reagerar på stress – bland annat i form av inhibitorer – kan man skapa stammar med högre vitalitet och produktionstempo, säger Yvonne. 

Viktigt att jobba med forskning som gör nytta i samhället

Nyligen har Yvonnes forskningsgrupp utvecklat nya toleranta jäststammar med hjälp av CRISPR/Cas9 tekniken. I ett annat projekt utvecklar hon genetiska biosensorer, som kan mäta hur mycket biokemikalier som produceras i en cell. Dessa biosensorer kan användas för att följa produktionen eller som ett verktyg för utvecklingen av nya, bättre cellfabriker.   

– För mig är det viktigt att jobba med forskning som kan tillämpas, på kort eller lång sikt. I mitt fall handlar det om att forskningen kan leda till nya industriella produktionsprocesser. Jag vill att min forskning ska hjälpa till att svara på en del av de stora frågorna, till exempel hur vi ska skapa energieffektiva, klimatneutrala lösningar för införandet av en biobaserad ekonomi i samhället, säger Yvonne Nygård. 

FAKTA: Hasselbladsstiftelsens anslag till stöd för kvinnliga forskares vidaremeritering

  • Hasselbladstiftelsens anslag till stöd för kvinnliga forskares vidaremeritering inom naturvetenskap och gäller för forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet.
  • Anslaget delades ut första gången 2011. Syftet med anslaget är att uppmärksamma och ge kvinnliga forskare möjlighet att fortsätta att utveckla sin forskning.
  • 2019 tilldelas Yvonne Nygård, forskarassistent på institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers och Eridan Rocha Ferreira, forskare på institutionen för kliniska vetenskaper på Göteborgs universitet, forskningsanslaget på en miljon kronor vardera. 

Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Sofia Sabel/Hasselbladstiftelsen

Sidansvarig Publicerad: to 17 okt 2019.