Wittung-Stafshede ny medlem i KVVS

​Pernilla Wittung-Stafshede, professor på Biologi och bioteknik, har blivit invald i anrika vetenskapsakademin KVVS. ”Ett bevis på att jag gjort något bra”, kommenterar hon.
​KVVS, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, är en tvärvetenskaplig sammanslutning som bildades redan 1778, med främsta syfte är att främja vetenskaplig forskning och stödja högre utbildning.
Akademiens arbete inkluderar exempelvis föreläsningsserier, konferenser, publiceringsverksamhet, stipendiering och olika typer av riktade satsningar. Man ska delta med representanter i olika stiftelser, samt dela ut priser och hedersnämnanden. Intressant är också uppgiften att initiera nya vetenskapsområden som är viktiga men inte tidigare fått plats på universiteten.

Pernilla Wittung-Stafshede är professor och chef för avdelningen för kemisk biologi, och blev nyligen även invald i Kungliga Vetenskapsakademin. Hennes arbete om proteinveckning har rönt stor uppmärksamhet (läs mer om det här). Att bli invald i KVVS ser hon som ytterligare ett tecken på att hennes arbete är av hög kvalitet.
– Det är väldigt roligt och blir ju ett bevis på att man gör något bra, att man kan något, säger hon.

Den som blir invald i KVVS har nominerats till sin plats och ingår sedan i en av de nio avdelningarna. I klass 4, Kemiska vetenskaper – där Pernilla Wittung-Stafshede nu tar plats – ingår sedan tidigare två andra av Biologi och biotekniks professorer: Ann-Sofie Sandberg och Jens Nielsen.
Pernilla Wittung-Stafshede vet ännu inte exakt vad arbetet i akademin innebär.
– Men det får jag snart veta! säger hon.
– För mig, som är nybliven göteborgare, är det dessutom ett utmärkt sätt att lära känna forskare från andra vetenskaper. Jag får ett breddat kontaktnät. Man vet aldrig vilka möjliga samarbeten och forskningsframgångar det medför.

Fotnot: Även Christian Ekberg, professor på Kemi och kemiteknik, har blivit invald i KVVS. Läs mer om det här.

Text: Mia Malmstedt

Sidansvarig Publicerad: ti 17 jan 2017.