Lisbeth Olsson bild

WWSC anställer 17 forskare

​Nu växlar WWSC upp. Forskningsprogrammet annonserar ut 17 nya tjänster – på samma gång. ”Här får man vara med och utveckla framtidens hållbara material”, säger professor Lisbeth Olsson.
​I slutet av förra året stod det klart att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, fått fortsatta anslag för sin forskning om produktion av hållbara material från skogen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse meddelade att de stöttar forskningsprogrammet, som därmed bytte namn till WWSC 2.0, med upp till 400 miljoner kronor under kommande decennium.

Tre universitet – Chalmers, KTH och Linköpings universitet – satsar totalt 22 miljoner per år i doktorandtjänster och arbetstid. Företag från skogsindustrin bidrar också med ytterligare 100 miljoner kronor över tioårsperioden, som kanaliseras genom satsningen TreeSearch för att skapa en forskningsmiljö där också mer tillämpad forskning genomförs.

Idag finns 17 tjänster utannonserade på WWSC 2.0. De 17 tjänsterna fördelas över fem av Chalmers institutioner: Biologi och bioteknik, Kemi och kemiteknik, Fysik, Industri- och materialvetenskap samt Mikroteknologi och nanovetenskap.

Forskningscentret, som under sina tio första år utvecklats till att bli världsledande, söker både doktorander och post-doks som ska hjälpa till i den grundläggande forskning som syftar till att bygga på kunskapsbanken för nya hållbara material.

–  Nu har vi format ett nytt forskningsprogram och fått allt på plats, och därför söker vi så många som 17 personer samtidigt, förklarar Lisbeth Olsson, professor på Biologi och bioteknik där tre av tjänsterna hamnar, och också ansvarig för WWSCs verksamhet på Chalmers i det nya forskningsprogrammet.

–  I det första programmet har vi byggt en mycket stark forskarskola, ledd av professor Paul Gatenholm här på Chalmers. Vi har skapat en intressant multidisciplinär miljö och ett starkt samarbete mellan Chalmers och KTH. Forskningsprogrammet har möjliggjort att forskningen om nya material från skogen har fördjupats och resultaterat i många nya landvinningar och möjligheter till applikationer.

WWSC erbjuder en unik forskningsmiljö i tätt samarbete mellan de involverade universiteten, specialiserad utrustning och inte minst möjligheten att vara med och utveckla framtidens innovativa och miljövänliga material från skogsråvara, menar Lisbeth Olsson.

Läs mer om tjänsterna här!


Text: Mia Malmstedt
Foto: Johan Bodell

Publicerad: fr 12 okt 2018.