Symposium om metabolism - grunden för allt liv

​Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, firar hundra år med en rad symposier i olika universitetsstäder i Sverige. Göteborg har fått temat metabolism, det vill säga ämnesomsättning, och det symposiet hålls den 28 september i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget. Alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta.
​Dagen har lagts upp så att yngre lovande forskare från Göteborgs universitet och Chalmers paras ihop med en internationell storhet i ämnet. Den yngre forskaren ska förmedla sin egen forskning och samtidigt introducera den internationella gästen.
 
– När vi fick erbjudandet om att hålla ett symposium i Göteborg så hade KAW och Kungliga Vetenskapsakademien valt ämnet. Här i Göteborg finns en lång tradition av stark forskning om metabolism och det här är ett erkännande av det, säger Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik och en av forskarna som ingått i organisationskommittén.
 
De tre som ingår i kommittén är förutom Sven Enerbäck, professor Maria Falkenberg, Göteborgs universitet och professor Jens Nielsen, Chalmers. De valde två ämnen var, bjöd in stjärnforskare i ämnet och kombinerade dem med unga lovande göteborgsforskare från båda lärosätena.
 
– För att förstå hur stort det här med ämnesomsättning är kan jag beskriva det så här: där det finns ämnesomsättning finns det liv. Där inte ämnesomsättning finns, finns det inget liv, säger Sven Enerbäck.
 
Han förklarar att det är inte bara är de sjukdomar som vi direkt förknippar med metabolism som är intressanta, utan att metabolism handlar om allt från diabetes och hur man programmerar om jäst för att framställa läkemedel, till mikrobioter i tarmen och mitokondrier i celler.
 
– Får vi störningar i den här processen, vet vi att det leder till många olika typer av sjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar, övervikt och diabetes, men också cancer. Tumörer ställer om sin ämnesomsättning för att gagna sin egen tillväxt. Med den kunskapen kan vi kanske hitta sätt att omöjliggöra tumörens ämnesomsättning, och på sikt kunna erbjuda terapeutiska möjligheter, behandlingar och mediciner. Även demensjukdomar kan till viss del bero på en störd ämnesomsättning. Metabolismen är livsviktigt för alla celler. Får cellerna ingen energi så dör de, säger Sven Enerbäck.
 
Anders Rosengren är forskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Han ska presentera sin forskning och introducera professor Christina Smolke från Stanford University.
 
– Jag kommer att berätta om våra senaste resultat där vi kopplar bioinformatik med studier av pankreatiska beta-celler för att undersöka de underliggande sjukdomsmekanismerna vid typ 2-diabetes. Dessutom kommer jag att beskriva exempel på hur betacellforskning kan överföras till behandling av patienter.
 
Sven Enerbäck påpekar att KAW är ett helt fantastiskt stöd till svensk forskning och har betytt väldigt mycket.
 
– Detta är lite speciellt, att KAW firar etthundra år. Stiftelsen har under denna tid delat ut väldigt stora belopp till ”landsganglig” forskning. I förhållande till Sveriges storlek är detta helt unikt, att ha en stiftelse som ger ett så starkt stöd till forskning.
 
Symposiet hålls på engelska och är öppet för alla intresserade. Det är dock inte ett populärvetenskapligt evenemang.
 

Internationella forskare som föreläser, se bild i topp

Sir Doug Turnbull, Professor, Mitochondrial Research Group, Newcastle University
Ruth Ley, director, Max Planck Institute for Developmental Biology, Tübingen
Bruce M. Spiegelman, professor, Spiegelman Lab, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard University
Christina Smolke, professor, Department of Bioengineering, Stanford University
Sekar Kathiresan, doctor, Center for Genomic Medicine Massachusetts General Hospital
Dame Frances Ashcroft, professor, Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford
 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap genom långsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under dess 100-åriga historia beviljat 24 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning. De senaste årens anslag på totalt 1,7 miljarder kronor per år gör stiftelsen till en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa.
 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 100 år
 

Publicerad: fr 15 sep 2017.