Stefan Hohmann ny prefekt på Biologi och bioteknik

​Den 1 september tillträder Stefan Hohmann tjänsten som prefekt på institutionen för Biologi och bioteknik, samt professor på avdelningen för Systembiologi. Efter att ha följt och påverkat Chalmers biosatsning under 15 år tar han nu chansen att få styra, utveckla, och utforma en viktig del av verksamheten på plats.
Hur kändes det när du fick beskedet att du blir prefekt?
- Jättebra! Det var första gången jag sökte ett prefektuppdrag. Jag har tidigare varit prodekanus på NatFak på GU, men sedan 2012 har jag inget ledningsuppdrag, så det kändes rätt här och nu.

Vad fick dig att söka tjänsten?
- Under de senaste 15 åren har jag på nära håll följt och delvis påverkat utvecklingen i Chalmers biosatsning; uppdraget innebär ett unikt tillfälle att styra, utveckla och utforma en spännande och framgångsrik verksamhet med stor potential. Jag känner verksamheten, kanske inte lika väl i alla delar, och forskningsfältet ligger nära mina egna intressen.

Vad ser du som den största utmaningen?

- Det finns många möjligheter och den största utmaningen är kanske att utnyttja dessa möjligheter på bästa sätt. Det är en ny institution och den måste hitta sin plats inom Chalmers, men även inom Göteborg Life Science. Det är också viktigt att de olika delarna får möjlighet att växa samtidigt som vi skapar en sammanhållen institution där vi utnyttjar kompletterande kompetenser inom både forskning och utbildning.

Vad ser du mest fram emot?
- Nu när jag tillträder: att träffa alla människor på institutionen. Och att jag får bli en del av Chalmers samt att bidra till institutionens och Chalmers framtid.

Hur är du som ledare?
- Det får andra bedöma. Som del av rekryteringsprocessen av ledningspersonal gör Chalmers en personbedömning. Där kan man läsa att jag har en tilltro till andras förmåga, som får dem att växa, samt att jag tvekar inte att ta ställning för något jag ser som betydelsefullt utan ett behov av att dominera. Jag gillar att föra samman människor med kompletterande kompetenser för att få nya saker att hända.

På 40% av din tid kommer du att vara professor på avdelningen för Systembiologi. Kan du berätta lite om din forskning?
- Vi försöker att förstå hur celler kommunicerar med sin omvärld. De gör detta via molekylära signalöverföringsvägar som koordinerar cellernas reaktion och anpassning. Hur dessa signalvägar kontrolleras är viktigt i olika sammanhang, inte minst inom medicin och bioteknik. Vi använder experimentella data samt matematiska modeller, dvs en systembiologisk ansats, och vi fokuserar på jästsvampar som experimentellt modellsystem. Jag anser att vår forskning passar mycket väl in i institutionens portfölj, och jag hoppas att jag får forskningsmedel till att fortsätta framöver.

Hur ser livet ut utanför jobbet?
- Familjen och fotboll. Familjen tycker: fotboll och familjen. Jag tränar fotbollsmålvakter i åldern 12-15 år och det tar flera kväller per vecka just nu. Det är oerhört givande. Vi får se hur mycket tid jag får nu som prefekt. Fotografi är ett intresse som tyvärr inte får så mycket tid för tillfället. Familjen, fyra barn och ett barnbarn, alla under samma tak, bor naturskönt i Lerum.​Bakgrund, Stefan Hohmann
Stefan fick sin grundutbildning i biologi och mikrobiologi vid Technische Universität Darmstadt i Tyskland. Efter att ha disputerat i jästgenetik 1987 vid samma universitet följde två postdoc-tjänster, den ena vid samma universitet och den andra vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Under sin andra postdoc var Stefan gästprofessor vid University of the Orange Free State i Sydafrika under totalt sex månader.
1996 kom Stefan till Göteborg som gästprofessor vid Göteborgs Universitet (GU), samtidigt som han arbetade på Katholieke Universiteit Leuven del av sin tid. 1998 blev Stefan docent och arbetade halva tiden på Chalmers och halva tiden på GU. 1999-2005 fick Stefan en av VRs tjänster som rådsforskare och flyttade över helt till GU. Sedan 2001 och fram till idag har Stefan varit professor i molekylär mikrobiell fysiologi på GU.

Sidansvarig Publicerad: fr 12 feb 2016.