Bild på Maria Faresjö ny prefekt på BIO
​Maria Faresjö tillträder som ny prefekt för institutionen för biologi och bioteknik i maj 2021. ​

​​​​​​

Samarbete och utveckling i fokus för BIO:s nya prefekt

Maria Faresjö, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, tillträder i maj som ny prefekt för institutionen för biologi och bioteknik (BIO). Genom ett brinnande forskningsintresse och med ett nyfiket och öppet ledarskap hoppas hon hitta former för att vidareutveckla forskningen vid institutionen och att skapa nya arenor för samarbeten.

− Det är otroligt spännande med en relativt ung institution som har expanderat fort och bedriver forskning som verkligen ligger i forskningsfronten. Jag ser fram emot att vara en del av, leda och utveckla en forskningsmiljö med stabil grund och med många framstående forskare, säger hon.  

Maria Faresjö efterträder BIO:s nuvarande prefekt Stefan Hohmann, som går i pension i september efter sex år på posten. Hon kommer till institutionen med 25 års erfarenhet av forskning och utbildning inom biomedicin, tillsammans med gedigen erfarenhet av strategisk utveckling av forskning och visioner. 

Vill lära känna institution och medarbetare​

Sedan 2009 har Maria Faresjö arbetat på Jönköping University, JU, med utvecklingsfrågor högt på agendan. Den prioriteringen tar hon med sig till BIO, men mer än något annat vill hon lära känna organisationen. 

 Den stora utmaningen för mig, i positiv bemärkelse, består i att lära känna BIO:s forskning och alla medarbetare på institutionen. Initialt kommer jag att vilja träffa ledningsgrupp och kollegiet för att sätta mig in i vilken riktning institutionen rör sig åt och hur man arbetar för att nå redan satta mål. Men jag vill i förlängningen även forma nya strategier för vidareutveckling av forskningsmiljön, säger hon.

 Jag vill naturligtvis också se vad jag kan bidra med utifrån min egen forskningserfarenhet. Jag vet att min kunskap inom biomedicin kan bidra till exempelvis utveckling inom hälsa och teknik, men det gäller också att hitta former som kan passa verksamheten.

Prefektuppdraget innebär också att Maria Faresjö tar plats i Chalmers ledningsgrupp.  

 Att få vara del av Chalmers ledning, delta i diskussioner om utveckling, strategier och skapa förutsättningar för att nå Chalmers vision känns mycket stimulerande. Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter kan vara användbara för Chalmers fortsatta verksamhet och utveckling, säger hon. 

Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap​

Redan vid tio års ålder visste Maria Faresjö att hon ville bli forskare. Hur skulle hon annars få svar på alla sina frågor? Vid den tidpunkten hade hon kanske inte helt klart för sig vad en forskare gör, men bilden har klarnat under åren. 

Efter grundutbildningen inom biomedicin på Hälsohögskolan i Jönköping tog forskarkarriären fart. Maria Faresjö disputerade vid Linköpings universitet 2000 och blev sedan kvar där som forskare. När det 2009 var dags för henne att byta arbetsplats hade hon varit 15 år totalt vid medicinska fakulteten. Flytten 2009 gick till Jönköping och JU − och samma år utnämndes hon till professor i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Forskningsfokus: immunförsvaret hos barn med typ 1-diabetes​

Maria Faresjös forskningsfokus har under alla år varit immunförsvaret och vad som händer när det aktiveras. Genom att studera biomarkörer har hon kunnat följa immunförsvaret hos barn som insjuknat i typ 1-diabetes. Hon har även forskat på att finna precisa biomarkörer för att så tidigt som möjligt kunna identifiera infektioner hos nyfödda för att, om möjligt, minska antibiotikabehandling. I ett annat forskningsprojekt har hon varit involverad i att − via biomarkörer − möjliggöra identifiering av inflammation på grund av tryckproblem vid användande av proteser och ortoser. 

 Att försöka förstå de mekanismer som sker i immunförsvaret vid sjukdomar som till exempel typ 1-diabetes har alltid känts relevant och viktigt. Att dessutom vara del av den forskning som kan bidra till bättre behandling och eventuellt även på sikt prevention har gett mig motivation att fortsätta framåt inom forskningsfältet, säger hon. 

Möten med människor viktig del av utveckling

Under åren på JU har hon också hunnit med att vara forskningschef för fackhögskolan Hälsohögskolan (motsvarar en institution vid Chalmers), med ansvar för det strategiska utvecklingsarbetet kring forskningen inom hälsa och välfärd. Hon har också projektlett framtagandet av ny vision och strategier för JU för perioden 2020−2025. 

 Under processen för att ta fram en ny vision fick jag göra något av det jag gillar mest –möta, prata med och framförallt lyssna på människor, från forskare, till studenter och administrativ personal, för att bilda mig en övergripande bild av lärosätet, säger hon och fortsätter: 

 Den erfarenheten passade verkligen mig, då jag ser mig som en öppen och intresserad ledare. Jag vill verkligen lyssna in och förstå verksamheter och människor. Det är nödvändigt för att jag själv ska kunna driva en verksamhet i en positiv riktning. Det är också så jag vill arbeta på BIO.

Tror på samverkan med många aktörer​

Samarbete är nyckeln till all utveckling, menar Maria Faresjö. Därför tror hon mycket på tvärvetenskaplig och tvärprofessionell samverkan inom forskning − men även när det gäller utbildning och nyttiggörande. Att framgångsrikt nå ut till samhället är ett sätt att skapa mervärde av ny kunskap. Förutom att hitta interna vägar för samverkan, ser hon också den stora potential som finns i att samarbeta med många olika samhällsaktörer, till exempel regioner, andra lärosäten, företag och industri.   

 Här ligger Chalmers långt fram. Det är en av Chalmers verkliga styrkor och en anledning till att man har ett sådant genomslag för sin forskning. Även om jag bara nosat på det själv är det en nödvändighet för framtida forskning att utöka samverkan med det omgivande samhället, säger hon. 

Ungefär samtidigt som häggen slår ut kommer medarbetarna på BIO att få möjlighet att börja lära känna sin nya prefekt. Med fokus på samarbete med hela institutionen hoppas Maria Faresjö kunna skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av BIO.

Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Privat​

Sidansvarig Publicerad: on 03 mar 2021.