Prisas för innovativ cancerdiagnostik

Elypta, ett spin-off-företag från Chalmers tekniska högskola, tilldelas Nordic Life Science Award 2019.

​Elypta utvecklar diagnosmetoder för tidig upptäckt av cancer. Företaget tilldelades två prestigefyllda priser under Nordic Life Science Days i Malmö: Business class award och Delegates’ choice award. Det senare röstades fram bland deltagarna på konferensen.

Tidig upptäckt av cancer

Elypta grundades av doktoranden (2012–2015) Francesco Gatto, och professor Jens Nielsen, båda på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers. Företaget vann priset för sin enastående insats när det gäller att kombinera framstående forskning med teknik för att skapa en plattform för tidig upptäckt av cancer.

Tekniken för cancerdiagnostiken baseras på upptäckten av 19 metaboliska biomarkörer. Dessa biomarkörer identifierades av Francesco Gatto, som idag är chief scientific officer på Elypta, under tiden som doktorand på Chalmers. Markörerna avspeglar olika cancercellers tillväxt och kan upptäckas och mätas genom direktanalys av prover från blod eller urin. Analysen kan också användas för att se hur patienter svarar på behandling. 

Samarbetet med Chalmers avgörande

Karl Bergman, vd på Elypta− Vi är väldigt stolta över det här erkännandet. Det är tydligt att vår målbild att möjliggöra tidig upptäckt av cancer är något som många kan se värdet av och kanske också har en personlig koppling till. Vi har totalt sju personer i bolaget som studerat eller forskat på Chalmers och vi hade aldrig tagit oss dit vi är idag utan det samarbete, som fortfarande pågår, med avdelningen för systembiologi, säger Karl Bergman, vd på Elypta och tidigare student på bioteknik samt entreprenörskolan på Chalmers.

Lyfter bästa exemplen från nordisk life science

Nordic Life Sience Days arrangeras av branschorganisationen Swedenbio som arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. Jonas Ekstrand, juryns ordförande och programansvarig för Nordic Life Science Days, var överväldigad över kvaliteten på årets tio nominerade bolag.
− Målet med Nordic Life Science Days att öka både investeringar i − och samarbeten med − de nordiska bolagen, och priset hjälper oss att lyfta fram några av de bästa exemplen på vad nordisk forskning inom området har att erbjuda, säger han.


Fakta: Mer om Nordic Life Science Awards
Priset delas ut till vinnare i tre klasser:
  • Academic class award: Delas ut till ett akademiskt forskningsprojekt med vetenskaplig excellens och genombrottspotential.
  • Business class award: Tilldelas ett affärsdrivet life science-företag med produkter eller projekt som kan bidra till stor patientnytta.
  • Delegates choice award: Deltagarna på Nordic Life Science Days får rösta på det av de nominerade företagen som de troligast skulle investera i om de fick möjligheten.

Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Camille Sonally

Publicerad: to 12 sep 2019.