Pris för avhandling om diabetes

​Avhandlingen om typ 2-diabetes och muskelceller gav Leif Väremo priset Årets prekliniska avhandling från Svensk diabetologisk förening.
"En jättekul överraskning", säger han.
​Den 27 april delades priset för årets bästa avhandling ut av SDF, Svensk diabetologisk förening, vid en bankett på Diabetesforum. Priset gick till avhandlingen Systems Biology of Type 2 Diabetes in Skeletal Muscle.
– Jag blev jätteförvånad, jag vet inte ens hur de hittat mig, säger forskaren Leif Väremo då han just fått beskedet.
– Priset är på 20 000 kronor och ska användas för att förkovra mig på ett sätt som ska ge mervärde till hälso- och sjukvården… kanske kan jag åka på en konferens?

Hans avhandling handlar bland annat om att använda systembiologins verktyg för att undersöka vilka gener som är uttryckta, alltså aktiva eller inaktiva, i ett visst skede, och därigenom kunna utläsa något om vad som händer inne i cellen.
– Varje cell har sitt DNA, med sina gener. Under ett givet förhållande, till exempel en sjukdom, är vissa gener uttryckta, och protein bildas som i sin tur har en specifik uppgift inne i cellen, förklarar Leif Väremo.
– Om vi mäter uttrycket av alla 20 000 gener, hur ska vi då kunna översätta det till något vi förstår? Här behöver vi systembiologins analysverktyg. Om vi kan se vad som ändras på gennivå, kan vi sedan kanske förstå vad det betyder för cellens funktion.

Att på detta sätt studera genuttryck kan vara användbart i forskning om olika sjukdomar. Leif Väremo valde att titta på typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är tydligt kopplad till funktionen i muskelcellerna. Efter exempelvis en måltid signalerar insulin att sockret i vårt blod ska minskas, och majoriteten av detta socker tas upp av muskelcellerna. Men när en individ drabbas av typ 2-diabetes utvecklar muskelcellerna insulinresistens. Muskelvävnaden tar inte längre tar upp sockret, och det leder till ett överskott av socker i blodet.

Väremos avhandling innehåller också en närmare titt på muskelcellernas metabolism:
– Vi har gjort en nätverksmodell av muskelcellsmetabolism, där vi kartlägger alla cellens kemiska reaktioner. Varje steg, varje reaktion, behöver ett enzym för att katalyseras – och detta enzym är ett protein som i sin tur kommer från en gen. Nätverket förklarar metabolismen, och om vi sedan kopplar på gendata kan vi använda vårt nätverk för att tolka genuttrycksdata.

Med sina grundade hypoteser vill Leif Väremo bana väg för framtida arbeten som på sikt kan leda till upptäckt av nya biomarkörer och design av effektiva läkemedel.
– Våra metoder och en mängd nya studier skulle kunna leda till större förståelse och fler hypoteser om vad som ligger bakom typ 2 diabetes, avslutar han.


Text: Mia Malmstedt
Foto: Fredrik Boulund

Publicerad: fr 28 apr 2017.