Bild på Jens Nielsen

Pris för nyskapande forskning till Jens Nielsen

Jens Nielsen, professor i systembiologi vid Chalmers, kommer att tilldelas priset Gregory N. Stephanopoulos Award for Metabolic Engineering, för sin banbrytande forskning som driver utveckling av nya lösningar för biobaserad produktion av bränslen och kemikalier.

− Jag är mycket hedrad över att få ett pris som har instiftats i Gregory Stephanopoulos​ namn, eftersom han h​ar varit en fantastisk mentor, kollega och vän. Hans stöd under min tidiga karriär var mycket betydelsefull och jag har alltid sett honom som en fantastisk forskare med goda idéer och därmed är han en viktig förebild för mig, säger Jens Nielsen.

​Nyskapande idéer för industriell tillämpning

Priset har inrättats av International Metabolic Engineering Society (IMES) för att lyfta en framstående forskare eller ingenjör som har bidragit med nyskapande kunskap och idéer för industriell tillämpning av grundforskning inom modifiering av metabola system (metabolic engineering) eller kvantitativ analys, design och metabol modellering.  

Jens Nielsen är en pionjär inom systembiologi och delar av hans forskning handlar om modifiering och optimering av mikroorganismer, så kallade cellfabriker, för att de ska kunna användas för att producera bränslen och kemikalier från förnybara energikällor. Han är känd för sin förmåga att kunna omvandla grundforskning till industriell tillämpning.

Professor Sang Yup Lee, ordförande för urvalskommittén, motiverar valet av pristagaren på American Institute of Chemical Engineers webbplats"Hans forskning inom systembiologi in silico och hans verktyg inom metabolic engineering, tillsammans med kreativa strategier för mikrobiell metabol modifiering, har använts i stor utsträckning inom bioteknikindustrin och har också lett till att flera företag har bildats."

​Vill omvandla forskning till samhällsnytta

− Det betyder mycket för mig att få det här priset eftersom det bekräftar att vi har lyckats översätta vår laborativa forskning till användningsområden inom både stora och små, nystartade företag, inklusive några jag själv har grundat. Jag drivs av viljan att kunna omvandla universitetsforskning till samhällsnytta. Men det kan bara ske om vi tillåter ​kunskapsöverföring till industrin eller för klinisk användning, säger Jens Nielsen.

Gregory N. Stephanopoulos Award for Metabolic Engineering delas ut under Metabolic Engineering XIV-konferensen i Honolulu i juli 2021.


Text: Susanne Nilsson 
Foto: Johan Bodell


Läs mer om Jens Nielsen​ och hans forskning: 

Sidansvarig Publicerad: fr 16 okt 2020.