Pernilla Wittung-Stafshede får medalj för proteinstudier

​Pernilla Wittung-Stafshede, professor på institutionen för Biologi och bioteknik, får 2016 års Arrheniusplakett för sin forskning.
- Det är en stor ära och ger mig enormt med energi och motivation, säger hon.
Pernilla Wittung-Stafshede, som har en nyinrättad professur på Chalmers och också är avdelningschef för Kemisk biologi, får medaljen för sina studier om hur proteiner veckar sig.

Proteiner, som är nödvändiga för att utföra allt arbete i kroppen, är långa kedjor av aminosyror som kopplas ihop i en viss ordning. För att aktiveras behöver de veckas ihop till en tredimensionell struktur – som ett garnnystan – och många proteiner behöver dessutom binda metalljoner eller andra proteinkedjor för att fungera.
Själva veckandet, och hur proteinerna kopplar veckning till bindning i cellerna, är temat för Pernilla Wittung-Stafshedes forskning. Veckas proteinerna fel så att vi får trassel i vårt garnnystan, eller flera olika trådar i samma nystan, kan vi bli sjuka. Många läkemedel baseras också på bindning till proteiner, vilket gör det viktigt att förstå vad som händer så att inte bindningen blir fel.

I motiveringen nämns särskilt två upptäckter: Pernilla Wittung-Stafshede har visat hur livsviktiga proteiner transporterar koppar i celler – kopparansamling i levern kan i förlängningen förstöra organet och leda till problem med att ta upp järn. Hon har också visat att proteiner veckas snabbare, och att den aktiva formen kan ändras dramatiskt, i celliknande miljöer jämfört med i fri vattenlösning.
Forskningen är på grundnivå, men bidrar samtidigt till ökad förståelse av flera sjukdomar där proteiners form och rörelse påverkas av hur de packas samman. Sådana sjukdomar är exempelvis Parkinsons och Alzheimers.
- Jag hoppas att vi kan lära oss om hur olika proteiner fungerar individuellt och ihop med andra proteiner i våra celler. Dessa kunskaper kan utnyttjas för att ta fram läkemedel mot exempelvis Parkinsons, cancer och andra sjukdomar som har att göra med till exempel obalans i näringsämnen, förklarar Pernilla Wittung-Stafshede.

Sedan 1 september 2015 är Pernilla Wittung-Stafshede professor på institutionen för Biologi och bioteknik.
- Att bygga upp en ny grupp i Göteborg är jättespännande. Gruppens forskning fokuserar idag på hur koppartransport länkar till cellsignalering och cancer, och hur felveckning av proteiner inblandat i Parkinsons sjukdom samtidigt påverkar diabetes. Från att enbart göra biofysikaliska experiment går vi nu mer och mer mot biologiska studier av funktion.

Att hon nu får Arrheniusplaketten innebär att utmärkelsen går till Chalmers för fjärde gången på sex år, och för andra året i rad.
- Det visar att Chalmers har utmärkta forskare på plats och nyrekryterar starkt inom kemirelaterade inriktningar, säger Pernilla Wittung-Stafshede.
Utdelningen sker på onsdag den 20 januari klockan 18.00 i sal KE, Kemihuset, Kemigården 4.

Om Pernilla Wittung-Stafshede:
Pernilla Wittung- Stafshede blev 1999 anställd som Assistant Professor på Tulane University, New Orleans, och blev därefter Associate Professor 2002. År 2004 fick hon en fast tjänst som Associate Professor vid Rice University, Houston, och 2008 utsågs hon till professor i kemi vid Umeå universitet. Från den 1 september 2015 är Pernilla Wittung-Stafshede professor vid Chalmers institution för Biologi och bioteknik, och har – trots sin relativt låga ålder – en imponerande publikationslista och en citeringsstatistik som tydligt visar att hon är en ledande forskare inom sitt fält.

Om Arrheniusplaketten:
Svenska Kemistsamfundets Arrhenius-plakett instiftades 1960 till erinran om samfundets mångårige medarbetare Svante Arrhenius. Plaketten delas varje år ut till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område, eller som utfört värdefullt arbete för Svenska Kemistsamfundet.
Tidigare pristagare:
2015 Bo Albinsson, Chalmers
2014 Licheng Sun, KTH
2013 Per Lincoln, Chalmers
2012 Xiaodong Zou, Stockholms universitet
2011 Mats Andersson, Chalmers

Om Svenska Kemistsamfundet:
Svenska Kemistsamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.

Text: Mia Malmstedt

Sidansvarig Publicerad: ti 09 feb 2016.