Nya forskningsrön kan utrota cancer

Celler måste mutera för att bli cancerceller. Nu har forskare identifierat en specifik process som cellerna genomgår för att bli maligna – ett forskningsresultat som kan leda till nya sätt att utrota cancer.
​Cancer är en komplex sjukdom som orsakar mer än åtta miljoner dödsfall årligen. En normal cell kan bli en cancercell på många olika sätt, men processen involverar alltid mutationer i vår genetiska kod. Cancerceller muterar också över tid.

– Summan av alla mutationer ger cellen olika maligna egenskaper, som till exempel förmåga att stå emot behandling eller att undgå vårt immunförsvar, förklarar Francesco Gatto, bioinformatiker på Chalmers institution för Biologi och bioteknik.

Mutationerna lägger grunden för cancersjukdomen. Men de skiljer sig stort åt i typ och frekvens, vilket gör varje patient unik. Däremot är de inte slumpmässiga. De vanligaste mutationerna styr sannolikt grundläggande processer som celldelning, och det förklarar cancerns kanske mest välkända kännetecken: muterad celldelning som resulterar i en onormal mängd celler – den cellmassa som vi vanligen kallar tumörer.

Francesco Gatto och Jens Nielsen – chef för avdelningen för systembiologi vid samma institution – har nu lyckats avslöja en cellulär process som påverkas av många olika mutationer, och som verkar påverka cancerutveckling.

– Vi hittade bevis för att all cancer måste gå igenom denna process, och störa den, för att kunna utvecklas, säger Francesco Gatto.

– Det är som en flaskhals. Om vi kan hindra cancern från att styra den här processen kan vi kanske stoppa utvecklingen och faktiskt utrota cancern.

Forskarna använde sig av systematisk dataanalys för att identifiera förekomsten av den intressanta processen. Data från över 1000 patienter med 13 olika cancertyper användes, och resultaten bekräftades med hjälp av oberoende data från ytterligare drygt 4000 patienter. Studien, som nu publiceras i Cell Reports, tyder också på att cancerns aggressivitet kan kopplas till samma process – ju mer processen avviker från det normala, desto mer sannolikt är det att sjukdomen får dödlig utgång.

Nästa steg för Francesco Gatto blir att bevisa forskningsresultaten håller.

– Vi har fokuserat på upptäckten av denna process, och att visa kopplingen till aggressiv cancer. Nu måste vi försöka bevisa motsatsen: Om vi kan förhindra cancern från att störa den här processen, kommer vi då att kunna stoppa cancerutvecklingen och förhindra att patienten dör?

Klicka här för att läsa artikeln i Cell Reports.

Text: Mia Malmstedt
Bild: Martina Butorac

Sidansvarig Publicerad: on 20 jul 2016.