Nya Institutionen för Biologi och bioteknik

​Den 1 januari 2015 startade Chalmers en ny institution med världsledande forskning inom området bioteknik – Institutionen för Biologi och bioteknik. Intresset för forskning och utbildning inom bioteknik har vuxit sig starkt de senaste åren. Med den nya institutionen stärker Chalmers ytterligare sin position vad det gäller medicinsk forskning, utveckling av hälsosamma livsmedel och framtagning av hållbara bränslen för framtiden.


​Hälsa och en hållbar framtid står i fokus för Chalmers forskning inom bioteknik. Bioteknik är en tvärvetenskap som främst innefattar biologi och teknik. I forskningen används till exempel celler eller enzymer i tekniska tillämpningar för att tillverka nya material, energi eller läkemedel.

Att Chalmers nu startar upp en helt ny institution är unikt i sitt slag och planen är att ytterligare expandera de närmaste åren. Antalet medarbetare på Institutionen för Biologi och bioteknik är vid uppstarten omkring 160, varav en stor del är forskare, och planen är att utöka ytterligare till 250 personer år 2020. Institutionen leds av prefekt Jens Nielsen och består av de fyra avdelningarna Livsmedelsvetenskap, Industriell bioteknik, Systembiologi och Kemisk biologi.

Avdelningschef för Livsmedelsvetenskap är Ann-Sofie Sandberg och avdelningschef för Industriell bioteknik är Lisbeth Olsson. Förutom prefekt för institutionen är Jens Nielsen även ansvarig för Systembiologi.
 
– Jag ser fram emot att göra detta till en mycket stark institution på Chalmers, men också till en institution som förhoppningsvis kommer att positionera sig som ledande inom bioteknik både nationellt och internationellt, säger prefekt Jens Nielsen.

Redan från start kommer institutionen att ha världsledande forskning inom områdena livsmedelsvetenskap, industriell bioteknik och systembiologi och kommer inom kort att expandera för att få en framträdande position även inom kemisk biologi.

Verksamheten har i dag ett omfattande samarbete med näringslivet och samhälle, liksom med andra forskare och universitet. Institutionen är kopplad till flera av Chalmers styrkeområden inklusive Livsvetenskaper och teknik. Visionen är att kombinera de senaste teknikerna inom livsvetenskaper med bioteknik för att skapa ett ledande innovationscentrum i regionen.

Den nya institutionen innebär också ett ökat fokus på utbildning i bioteknik. Inom bioteknik har Chalmers utbildningsprogram som leder till teknologie kandidat (3 år) och masterexamen (2 år), civilingenjörsexamen (5 år) samt forskarutbildning. Utbildningen till teknologie kandidat och civilingenjör i bioteknik har bedömts hålla mycket hög kvalitet och har ett högt söktryck till de 60 platserna. Som civilingenjör och forskare inom bioteknik kan man arbeta med frågor som påverkar utvecklingen av samhället och människors vardagliga liv. Området innehåller ett brett spektrum av utmaningar som inkluderar miljöfrågor, energiförsörjning, nyttig mat, hälsa och livskvalitet.

– Vi har en imponerande fakultet som omfattar både etablerade professorer och unga forskare som jag är säker på att över åren själva kommer att bli framstående i det internationella landskapet i sina respektive forskningsområden, säger Jens Nielsen.

Sidansvarig Publicerad: må 19 jan 2015.