Elin Esbjörner

Ny Wallenberg Academy Fellow vill förhindra demenssjukdomar

Elin Esbjörner, docent på institutionen för biologi och bioteknik, forskar på frågan om varför hjärnans nervceller sakta förtvinar vid hjärnsjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson. Kan det bero på att cellernas interna trafiksystem blir angripet av sjukdomsframkallande proteiner? Nu har hon utsetts till Wallenberg Academy Fellow 2019 och kan fördjupa sin forskning.
​I cellens trafiksystem sorteras och transporteras proteiner och andra viktiga biomolekyler. Systemet består av så kallade endosomer som omsluter ”godset” och sköter själva transporten. Enkelt uttryckt har Elin Esbjörners tidigare forskning framgångsrikt visat att Alzheimer-proteinet beta-amyloid, kan ansamlas inuti nervcellernas endosomer. Där kan proteinmolekylerna förändras och klumpa ihop sig, och leda till tillstånd som kan liknas vid en trafikstockning. I det projekt som nu får stöd via karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellow, fokuserar forskargruppen ännu mer på hur cellernas så kallade trafiksystem fungerar, då de tror att det kan vara en nyckel för att förstå utvecklingen av Alzheimers och andra hjärnsjukdomar.

– Många människor idag lever allt längre, men när hjärnan åldras ökar också risken för sjukdomar som försämrar dess funktioner. Alzheimers sjukdom är ett exempel på en av våra stora folksjukdomar. Jag hoppas att vår forskning på lång sikt bidrar till förebyggande behandling och utveckling av nya läkemedel, säger Elin Esbjörner.

För att förhindra begynnande demenssjukdomar behöver man förhindra att nervcellerna dör. Forskargruppen kommer nu med hjälp av bland annat avancerade bildanalyser undersöka samspelet mellan proteinernas klumpbildning (aggregation) och defekter i nervcellernas trafiksystem. För att kunna göra det behöver det även utvecklas nya analysmetoder. Elin Esbjörner berättar att det är viktigt för deras forskning att den bedrivs just på Chalmers.

– Det här är komplexa problem att studera, både proteinklumparna och endosomerna är dynamiska och vi behöver utveckla ny teknik för att kunna studera och förstå deras samspel fullt ut. På Chalmers är vi i ett bra sammanhang och kan inspireras av och samarbeta med andra forskargrupper, exempelvis på kemi och fysik.

Elin Esbjörner har både studerat och disputerat på Chalmers, och har därefter gjort sin postdok i Cambridge 2008–2011. Sedan 2012 har Elin varit tillbaka som forskare på Chalmers.

– Min forskarkarriär inom neurovetenskapen började när jag var postdok i Cambridge, det var där jag fick upp ögonen för den här typen av projekt och fick inspiration till idéerna som jag har idag. Det är väldigt roligt att jag nu genom att vara Wallenberg Academy Fellow storskaligt och långsiktigt kan ta det här viktiga arbetet vidare.

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för Sveriges mest lovande unga forskare. I år får 29 utvalda forskare från olika discipliner resurser för att kunna ta sin forskning vidare. 

– Det är en stor ära att få bli Wallenberg Academy Fellow. Jag ser det som ett kvitto på att den forskningsverksamhet jag har byggt upp på Chalmers är betydelsefull. Jag är också stolt över det arbete som min forskargrupp utfört hittills och tacksam över deras bidrag till den här framgången. Det här anslaget ger oss nu en fantastisk möjlighet att verkligen få fokusera och arbeta ännu mer långsiktigt, vilket jag tror är en viktig aspekt för att kunna få fram bra resultat, säger Elin Esbjörner.

Forskningsfinansieringen från Wallenberg Academy Fellowship är på 7,5 miljoner kronor under 5 år, med möjlighet till förlängning. 

Till Wallenberg Academy Fellow 2019 utsågs också Witlef Wieczorek och Klas Modin på Chalmers.


Text: Julia Jansson
Foto: Martina Butorac


Läs hela intervjun med Klas Modin

Sidansvarig Publicerad: ti 03 dec 2019.