Lovande resultat för kemikalieproducerande jäst

​Vi är i stort behov av hållbara alternativ till petrokemiska produkter. Nya rön tar oss nu närmare målet; jästcellfabriker som producerar kemikalier med minskad klimatpåverkan.
​Forskarvärlden arbetar hårt för att lösa frågorna kring hållbar produktion av bränslen och kemikalier. Nu kommer en ny studie från institutionen för Biologi och bioteknik med lovande resultat.
– Vi har funnit hållbara och kostnadseffektiva vägar för förnybar produktion. Det behövs, inte minst när världens befolkning ökar, säger Yongjin Zhou, doktor och försteförfattare till den vetenskapliga artikel som nu publicerats i Nature Communications.

Oleokemikaler ersätter petrokemikalier från oljeindustrin, och framställs vanligtvis av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Men det finns bara en begränsad tillgång av oljor och fetter, och efterfrågan kan konkurrera med vår livsmedelsproduktion. Forskarna arbetar därför med att designa jästcellfabriker. Det innebär alltså att oleokemikalier och biobränslen istället produceras av jäst.
– Jästsvampen S. cerevisiae har länge använts för att till exempel brygga öl och baka. Här visar vi att denna jäst också har stor potential för att producera oleokemikalier, förklarar Yongjin Zhou.

I den nya studien har forskargruppen lyckats producera de högsta nivåerna av fettsyror som någonsin rapporterats från studier på jäst. Dessutom – och mer överraskande – har de etablerat effektiva vägar för att omvandla fettsyrorna till alkaner och fettalkoholer.
– Det betyder att biotekniken kan ge oss ett alternativt och hållbart sätt att producera de kemikalier vi behöver – för kosmetika och till livsmedel, men också för biobränslen. Dessutom kommer de strategier vi nu tagit fram att underlätta när man vill få andra jästarter att tillverka molekyler med högt värde, som exempelvis smakämnet vanillin.

Men hur ska man tolka allt detta? Hur nära är vi de jästbaserade kommersiella bioprocesserna för produktion av oleokemikalier och biobränslen?
– Jag skulle säga att vi är nära vad det gäller vissa dyrbara ämnen; det kanske tar fem år innan vi kan börja producera. Produktionen av biobränslen är däremot mer kopplad till politik, och till oljepriserna. Om politikerna världen över bestämmer sig för att stödja de gröna alternativen skulle utvecklingen gå framåt i en mycket snabbare takt, sammanfattar Yongjin Zhou.

Under tiden fortsätter forskarna att förbättra produktiviteten i den oleokemikalieproducerande jästen, vilket minskar kostnaderna och göra processen allt mer konkurrenskraftig.

Text: Mia Malmstedt

Sidansvarig Publicerad: fr 17 jun 2016.