Audio description: photo Johan Larsbrink

Enzymforskare blev årets forskarhandledare 2018–19

​Chalmers Doktorandsektion har valt att tilldela forskarassistent Johan Larsbrink, avdelningen för industriell bioteknik vid institutionen för biologi och bioteknik, utmärkelsen Årets forskarhandledare  2018-19.
​“Johan Larsbrink, forskarsassistent på institutionen för biologi och bioteknik, är ett vetenskapligt och mentalt stöd för sina doktorander", börjar motiveringen till utnämnandet av årets forskarhandledare 2018–19, och den fortsätter: “Han [Johan] intar alltid en positiv hållning mot sina studenter. Hans flexibilitet och empatiska förmåga har gett studenter en unik tillgång till professionell och personlig utveckling inom och utanför hans grupp. Johans planerings- och koordineringsförmågor gör honom till en utmärkt handledare.”

Utan tvekan en värdig beskrivning av en värdig mottagare. Och Johan Larsbrink är väldigt stolt över utmärkelsen:
– Jag blev glatt överraskad redan av att höra att jag blivit nominerad, och att sen faktiskt bli vald till årets handledare är såklart en väldigt stor ära. Ett sådant pris betyder mycket för mig, för det är ju en bekräftelse på att det sätt jag leder min grupp är uppskattat. Priset blir ju också väldigt personligt, eftersom det inte handlar om till exempel forskningsresultat eller andra mer direkt mätbara saker, utan hur jag uppfattas som handledare och som person.

– För mig, fortsätter Johan, är det viktigt att som handledare både visa engagemang och vara delaktig i gruppmedlemmarnas projekt, utan att för den skull detaljstyra, och att vara tillgänglig. Jag brukar säga att de kan komma förbi mitt kontor närsomhelst och knacka på, eller skicka ett mejl/chattmeddelande, och att det värsta som kan hända är att jag säger att jag inte har tid just då men att vi hittar en tid att prata lite längre fram. Jag vill också att mina gruppmedlemmar ska känna att vi är ett team som jobbar tillsammans, och att de ska mötas av ett handledarskap som är flexibelt beroende på vem det gäller och vilka behov de har. Sen tycker jag också att det är viktigt att vara tydlig med att jag inte vet allt och är öppen för att diskutera alternativa lösningar på problem och liknande, och att jag värdesätter deras input.

Det Johan uttrycker om sin ambition och sina mål som handledare för sin studentgrupp, har blivit mycket tydligt inte bara för gruppen i sig utan också för den utnämnande kommittén. I motivationen till utmärkelsen konstaterar de vidare: “Han [Johan] har också varit framgångsrik i att skapa samarbetsmöjligheter för studenterna inom akademin och med industripartners. På detta sätt har han underlättat för studenterna i deras val av framtida karriärer. Därför väljer Doktorandkommittén vid Chalmers tekniska högskola att utnämna Johan Larsbrink till 2018–19 års forskarhandledare."


Text: Agneta Olsson
Foto: Martina Butorac

Sidansvarig Publicerad: on 24 apr 2019.