Jens Nielsen får Novozymes-priset

​Jens Nielsen, professor i systembiologi, får danska Novozymes-priset för sitt banbrytande arbete med att bland annat skapa alternativ till fossila bränslen. Prissumman är på hela tre miljoner danska kronor.

Se också i kalendern: Jens Nielsen håller föreläsning i samband med mottagandet.

Jens Nielsen är en pionjär inom sitt område, menar priskommittén, med sina banbrytande och tvärvetenskapliga försök att beskriva och modifiera metabolismen i mikroorganismer. Syftet är att få mikroorganismerna att producera kemikalier på ett kostnadseffektivt sätt, så att metoden kan användas som ett alternativ till olja inom kemisk industri.

– Att få Novozymes pris är en helt fantastisk hedersbetygelse. I mitt arbete har jag alltid varit särskilt intresserad av att förstå och ändra metabolismen, så att vi kan tillämpa kunskaperna industriellt. Det är en enorm styrka att nu få fria medel till mer riskfyllda projekt som kan öppna för nya insikter som är nödvändiga om vi ska förbättra teknologin, säger Jens Nielsen.

Novozymes pris delas ut av Novo Nordisk Fonden och belönar en enastående forsknings- eller teknologisk insats, som främjar utvecklingen inom det bioteknologiska området. Nielsen, som också är avdelningschef på institutionen för Biologi och bioteknik samt Chief Scientific Officer vid Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability i danska Hørsholm, har varit en förgrundsgestalt i den snabba utveckling som systembiologin genomgått de senaste 20 åren. Den nya och hållbara tekniken står just inför sitt industriella genombrott.

– Den industriella nyttan av cellfabrikerna kan leda till ett samhälle som är oberoende av fossila bränslen. Samtidigt kan vi också få en rad nya produkter som samhället behöver, till exempel nya antibiotika och nya material, säger Jens Nielsen.

Prissumman är på hela tre miljoner danska kronor, vilket motsvarar närmare fyra miljoner SEK. Själva överlämnandet sker den 15 mars. Jens Nielsen håller också, i samband med mottagandet av priset, ett föredrag i Palmstedtsalen den 7 mars mellan 15.00 och 16.00.

Sören Molin, priskommitténs ordförande, kommenterar:
– Jens Nielsen tilldelas Novozymes-priset 2016 för sin mångåriga, enastående insats för att utveckla systembiologin. Jens Nielsen har en unik kunskap om de viktigaste elementen inom den nya systembiologin – matematik, reaktions- och jäsningslära, dataintegration och modern mikrobiell genetik. Denna kunskap kan han kombinera och använda kreativt och med intuition, och därför bidrar han i hög grad till den grundläggande förståelsen för mikrobiell fysiologi och regleringen av denna.

Om Novozymes-priset
Priset delas ut som ett erkännande av en banbrytande forskningsinsats eller ett teknologibidrag som främjar utvecklingen av bioteknologisk vetenskap till förmån för innovativa lösningar. Priset delas ut för en övervägande europeisk insats. Prismottagaren ska vara anställd vid en offentlig eller ideell kunskapsinstitution i ett europeiskt land. Inget krav ställs på mottagarens nationalitet. Priset delas ut av Novozymes priskommitté under Novo Nordisk Fonden och är ett resultat av mottagna nomineringar. Alla är välkomna att nominera kandidater till priset.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden är en dansk stiftelse med näringslivsintressen. Stiftelsens mål är att ge en stabil bas för kommersiella aktiviteter eller forskningsaktiviteter inom de företag som ingår i Novo Group, samt att stötta forskning såväl som medmänskliga eller sociala syften.
Stiftelsens vision är att bidra till forskning och utveckling som förbättrar människors hälsa och välmående. Sedan 2007 har stiftelsen donerat mer än sex miljarder danska kronor, främst till forskning inom biomedicin och bioteknologi utförd vid universitet och sjukhus i Danmark och övriga Norden. Stiftelsen vill stödja hela forskningskedjan – från utbildning till innovationer.
Stiftelsen delar också årligen ut flera hederspris för att uppmärksamma och belöna individer för deras unika insatser inom forskning, lärande eller andra områden som är relevanta för att föra forskningen framåt.

Läs mer på Novo Nordisk Fondens hemsida.


Text: Mia Malmstedt
Photo: ​Novo Nordisk Fonden

Sidansvarig Publicerad: to 25 feb 2016.