Professor Ross King

”Jag vill förändra forskningen i grunden”

​− Jag vill förändra forskningen i grunden och artificiell intelligens (AI) har potentialen att göra det, säger Ross D. King, ny professor i machine intelligence vid Chalmers tekniska högskola.
​Professor Ross D. King, som nyligen rekryterades till institutionen för biologi och bioteknik, har påbörjat sitt arbete med att bygga en tredje generations robot scientist (robotforskare) vid namn ”Genesis”.

En robot scientist är ett robotsystem som använder teknik från artificiell intelligens för att utföra cykler av automatiserade vetenskapliga experiment. AI-tekniken i Genesis kommer att koordinera ett kontinuerligt utförande av cirka 10 000 parallella cykler där hypoteser skapas och prövas för att förbättra robotforskarens modell för hur celler fungerar.

Ett verktyg för de mänskliga forskarna

− En sådan automatisering kommer att bidra till att forskningen blir billigare och snabbare. Det behövs om vi ska kunna möta globala utmaningar som klimatförändringar, tillgång till säker mat, bekämpa sjukdomar etc, säger Ross King.

Han förklarar att målet inte är att ersätta mänskliga forskare, utan istället ge dem ett verktyg som ska hjälpa dem att uppnå sina mål.

− Vi är mycket nöjda med att rekrytera professor Ross King till Chalmers, eftersom han har arbetat inom området i över 30 år och är en av de mest erfarna forskarna i Europa inom maskininlärning. Denna rekrytering kommer verkligen att stärka vår kompetens inom detta område, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor.

Drog det kortaste strået – började med datavetenskap

Ross Kings intresseområde inom forskningen är kombinationen datavetenskap och naturvetenskap. Intresset började när han gick en grundutbildning i mikrobiologi vid universitetet i Aberdeen. Där drog han bokstavligen det kortaste strået och blev tvungen att arbeta med ett matematiskt projekt som ingen − vare sig Ross King eller de andra studenterna − ville ta sig an.

Till sin stora förvåning trivdes han med projektet och det ledde till att han gick vidare till en masterutbildning i datavetenskap. Därefter doktorerade han vid The Turing Institute vid University of Strathclyde där han utvecklade metoder inom maskininlärning för att förutse proteinstrukturer. Ross Kings doktorsavhandling var en av de första inom maskininlärning och bioinformatik.

Tusen gånger mer effektiv än en mänsklig forskare

2004 började Ross King arbetet med sin första robot scientist, ”Adam”, vid University of Wales i Aberystwyth. Adam är den första maskinen som har gjort vetenskapliga upptäckter självständigt: funktionen hos så kallade orphan enzymes i jästen Saccharomyces cerevisiae. Hans andra robot scientist, ”Eve”, har upptäckt ett antal kandidater av biologiskt aktiva organiska substanser för behandling av försummade tropiska sjukdomar. Eve kommer att flytta med Ross King till Chalmers.

− Detta är blygsamma, men inte obetydliga upptäckter. Dessa robotsystem har dock varit prototyper. Nästa steg är att skala upp effektiviteten och göra nästa robot scientist tusen gånger mer effektiv än en mänsklig forskare som utför samma experiment, säger Ross King.

Fokus på systembiologi

Flytten till Chalmers gör det möjligt för Ross King att använda robot scientist-teknologin inom forskningsområdet systembiologi.

− Jag vill fokusera på systembiologi med jäst som modellorganism och Chalmers är förmodligen det bästa stället i Europa för att göra det. Eftersom jäst kan användas för att förstå hur mänskliga celler fungerar finns det medicinska och patologiska skäl för att arbeta med organismen. Men i framtiden kan idén att använda AI, i form av en robot scientist, tillämpas inom många olika forskningsområden, säger Ross King.

Stefan Hohmann, prefekt för institutionen för biologi och bioteknik, säger att genom rekryteringen av Ross King kommer avdelningens expertis inom beräkningsbiologi att öka nämnvärt, särskilt inom maskininlärning.

− Hans forskning, särskilt robot scientist-projektet, kommer att knyta ihop olika aktiviteter inom institutionen, men också inom hela Chalmers. Ross kommer att länka vår institution till datavetenskap och stora satsningar inom artificiell intelligens som WASP (finansierat av Wallenbergstiftelsen) och CHAIR (finansierat av Chalmersstiftelsen). Avdelningen kommer också att dra nytta av Ross omfattande internationella nätverk, säger Stefan Hohmann.

Om Ross D. King
  • Han är 57 år och föddes i Edinburgh.
  • Flyttade i oktober 2019 till Göteborg från Manchester där han var professor i machine intelligence vid University of Manchester.
  • Han ledde teamet som designade och testade den första icke-deterministiska universella Turingmaskinen. Sådana datorer har potential att överträffa elektroniska datorer och kvantdatorer.
  • Några av hans största intressen är musik, litteratur och natur.
  • Han har utvecklat en algoritm för att konvertera proteinkodande DNA-sekvenser till musikstycken tillsammans med Colin Angus i The Shamen. Lyssna på resultatet här.

Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Johan Bodell

Sidansvarig Publicerad: to 31 okt 2019.