Karin Jonsson

Hon gör 1000 högstadieelever till forskare

Tusen par extra forskarhänder. Vem säger nej till det? Inte Karin Jonsson, forskare på Chalmers tekniska högskola, som inom ramen för skolprojektet Forskarhjälpen vill undersöka ungdomars syn på mat och hälsa.
​Fullkorn är en nyckel till att öka folkhälsan. Forskningen visar att ett högt fullkornsintag kan förebygga folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, tjock- och ändtarmscancer och diabetes typ 2. Ändå äter 9 av 10 av Sveriges befolkning för lite fullkorn. Bland ungdomar äter endast 6 procent tillräckligt och dessutom äter ungefär hälften av dem för mycket socker.

Detta vill Karin Jonsson, forskare på avdelningen för Livsmedelsvetenskap på institutionen för biologi och bioteknik, att hennes forskning ska ändra på. Hennes projekt i Forskarhjälpen är ett steg i den riktningen.  

– Att få en direktkanal till den här viktiga målgruppen, samtidigt som jag får tusen ungdomar som medforskare är en unik möjlighet för mig att få reda på var det är skon klämmer. Varför väljer de inte hälsosammare alternativ och vad krävs för att det ska ske? säger Karin Jonsson.

Upplever hinder för att äta hälsosamt
Varje år arrangerar Nobel Prize Museum Forskarhjälpen i samarbete med svenska universitet och högskolor. Projektet finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. I årets version, Fullkornsjakten, har cirka tusen högstadieelever från 28 skolor runt hela Sverige medverkat i en omfattande enkätundersökning.

Där svarar de på frågor kring mat och hälsa. Fokus har legat på konsumtion av och attityder kring fullkorn och socker, och eleverna har även gjort preferens- och perceptionstester av bröd och socker. Tidiga analyser av resultaten visar bland annat att det finns många hinder för ungdomar att äta nyttigt.

Viktigt nå grupp med stor makt
– Vi är inte förvånade över just dessa svar från enkäten, men det unika med projektet är ungdomarnas egna analyser av resultaten. Här får vi stor hjälp av målgruppen själv att identifiera vad den behöver - till exempel när det gäller tillgänglighet och utformning av produkter - för att göra hälsosammare matval, säger Karin Jonsson och fortsätter:

– Det är en grupp med stor makt. De påverkar både sin egen målgrupp, sina syskon och föräldrar. Dessutom är de också framtidens konsumenter. Når vi dem kan vi göra stor skillnad för folkhälsan.

För Karin Jonsson vill att forskningen ska göra skillnad. Målet för henne är alltid att göra nytta i samhället och här träffar ett projekt som Fullkornsjakten helt rätt. Intresset för resultatet är stort och hon har redan märkt ett stort intresse bland aktörer som Livsmedelsverket och livsmedelsindustri som vill ta del av resultaten.

Vill tända ett intresse för forskning
Förutom att projektet förser deltagande forskare med resultat hoppas arrangören Nobel Prize Museum att man lyckas inspirera högstadieeleverna att söka sig till forskarvärlden i framtiden.

– Vi önskar att satsningen tänder en gnista, eller ett brinnande intresse, för forskning hos högstadieeleverna. Vi vill förmedla vad en forskare gör och att det finns möjlighet att bli forskare själv. Eftersom det är hela skolklasser som deltar tror vi att vi kan fånga upp barn från alla sorters bakgrunder, säger Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektledare för Forskarhjälpen på Nobel Prize Museum.

Rekommenderar andra forskare att engagera sig
Att forska är en utmaning i sig, och att få ett forskningsprojekt att fungera i ett klassrum kräver planering. Nobel Prize Museum fungerar som en mellanhand mellan lärarna och forskarna. Det har tagit tid, krävt kompromisser och krävt god logistik. Men Karin Jonsson menar att det har varit värt det. Hon rekommenderar andra forskare att söka liknande projekt. Dels för att hon nu får resultat som hon kan arbeta vidare med och sprida kunskap om, dels för den personliga professionella utvecklingen.

– Detta projekt har utvecklat mig väldigt mycket. Jag har behövt sätta mig in i en forskningsmetodik jag inte använt mig av tidigare för att anpassa forskningen till ett klassrum. Jag har också stimulerats kraftigt till att sätta mig in i mitt eget ämne ur perspektivet att kunna presentera det på ett sätt som människor utanför akademin kan förstå, säger Karin Jonsson.


Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Johan Bodell

Fakta: Forskarhjälpen/Fullkornsjakten
  • Projektet leds av Nobel Prize Museum och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.
  • Nobel Prize Museum sammanför lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar. Tillsammans skapar alla deltagare nya rön, intresse och förståelse för forskning.
  • Årets projekt Fullkornsjakten drivs från forskarsidan av Karin Jonsson på Chalmers, i samarbete med Christel Larsson på Göteborgs universitet och Karin Wendin på Högskolan i Kristianstad.
  • Eleverna i de 28 deltagande klasserna sammanställer postrar med egna analyser av enkätsvaren. En poster från varje klass utses som bidrag till en postertävling. Vinnaren utses av en jury bestående av populärvetenskapliga journalister. Priset är tre biljetter till Nobelprisutdelningen 10 december 2019.
  • Läs mer om Forskarhjälpen.
  • Forskarhjälpen firar 10-årsjubileum 2020. Anmäl ditt intresse att bli den forskare som driver nästa års projekt.

Läs om projektet som ska få fler att äta fullkorn

Publicerad: må 11 nov 2019.