Han gör jäst smartare

​Chalmers ansträngningar för att hitta hållbara alternativ till petrokemiska produkter fortsätter. Med smartare jäst har forskarna nu utvecklat jästcellfabriker, vilket för oss ett steg närmare ett grönt samhälle.
​Världen är i stort behov av nya bränslen och kemikalier. Oleokemikalier, som ersätter petrokemiska produkter baserade på råolja, framställs oftast ur vegetabiliska oljor eller animaliska fetter men tillgängligheten är begränsad. Forskare på institutionen för biologi och bioteknik designar istället cellfabriker som ska producera de kemikalier vi behöver. En svårighet är dock att få cellfabriken att producera tillräckligt stora mängder av fettalkoholer och alkaner.

I en uppföljning av den forskning som publicerades för några månader sedan (läs mer om den här) har nu doktor Yongjin Zhou utvecklat jästcellfabriken ytterligare genom att få jästen att agera smartare. De nya fynden publicerades nyligen i tidskriften Journal of the American Chemical Society.
– Vi har hittat en ny och mer effektiv strategi för produktion av oleokemikalier. Vår smarta jäst banar väg för ett mer hållbart samhälle, säger han.

Peroxisomer är en del av en cell och har en viktig roll när det gäller att ta hand om “skräpmolekyler”, som kan vara både giftiga och ogiftiga. Men forskarna har nu lyckats vända på processen, så att peroxisomerna istället hjälper till att producera kemikalier från fettsyror.
– Vi har utnyttjat jästorganellen peroxisom för att förbättra produktionen av alkaner, fettalkoholer och olefiner, förklarar Yongjin Zhou.
– Detta koncept, som förvandlar skräp till något värdefullt, gör hela produktionsprocessen mer effektiv och ekonomiskt hållbar. Vår strategi är också enkel att använda för att upprätta effektiva cellfabriker som ska producera andra värdefulla kemikalier, bränslen eller läkemedel.

Industrin visar stort intresse för cellfabriker, och Yongjin Zhous arbete visar tydligt att jäst har stor potential när det gäller produktion av värdefulla och hållbara alternativ.
Så vad blir nästa steg?
– Vi fortsätter att förbättra jästens produktivitet, och vill pressa kostnaderna ytterligare för att göra cellfabriken attraktiv. Jag slutar på Chalmers vid årsskiftet, men mina kollegor kommer att följa upp projektet och fortsätta utveckla metabolismvägarna för en förbättrad produktion av fettsyror och alkaner, säger Yongjin Zhou.
– Själv ska jag åka tillbaka till Kina och etablera min forskningsgrupp där, på Chinese Academy of Sciences. Där tänker jag fokusera på att utveckla bioprocesser för att producera bioaktiva naturliga produkter, som kan användas till läkemedel och kosttillskott.

Text: Mia Malmstedt
Foto: Martina Butorac

Sidansvarig Publicerad: to 24 nov 2016.