Jens Nielsen bild

Han är ny medlem i National Academy of Sciences

​Akademin grundades 1863 av Abraham Lincoln för att ge vetenskapliga råd till presidenten. Nu har professor Jens Nielsen valts in som medlem i prestigefyllda National Academy of Sciences.

Jens Nielsen, professor och tidigare chef för Chalmers avdelning för systembiologi vid institutionen för biologi och bioteknik, utsågs nyligen till medlem i amerikanska National Academy of Sciences, NAS. Ett medlemskap i NAS anses vara ett mycket fint erkännande, som endast ges de mest framstående forskarna.

National Academy of Sciences är en ideell organisation som grundades efter beslut av dåvarande presidenten, Abraham Lincoln. NAS ger oberoende och objektiva råd till statsmakten, och nästan 500 av dess medlemmar har vunnit Nobelpriser. Nya medlemmar väljs in årligen av de sittande. Ett medlemskap innebär oavlönat arbete som rådgivare inom områdena vetenskap, teknik och medicin. Medlemskapet varar på livstid, och det finns för närvarande knappa 3 000 medlemmar i NAS.

Grattis, Jens Nielsen! Vad tror du, varför valdes du in i denna framstående församling?
– Tack! Jag vet inte exakt, eftersom jag inte ens vet vem som nominerade mig – det ska vara hemligt. Jag antar att för denna akademi, som för många andra där jag har haft äran att bli invald, är det mitt vetenskapliga bidrag som är viktigt. I vissa akademier är industriutveckling också en viktig faktor, men det är alltid förankrat i vetenskapens kvalitet. Utmärkelser och medaljer ges i många fall för ett specifikt bidrag – till exempel inom biobränsle där mitt arbete har blivit internationellt mycket högt värderat – men medlemskap i akademier ges i allmänhet för ett övergripande bidrag till vetenskapen, och ett arbete som spänner över flera årtionden.

Som du själv nämner är du en mycket väletablerad forskare, och du har fått många utmärkelser och medaljer samt är medlem i flera prestigefyllda sammanslutningar. Är det här medlemskapet och det erkännande som det innebär ändå lika viktigt för dig?
– Jag tror inte att den uppmärksamhet man får för sina ansträngningar någonsin blir irrelevant eller oviktig. Detsamma gäller för alla aktiviteter som människor ägnar sig åt, privat eller professionellt – oavsett om det är vetenskap, sport, konst eller något helt annat. Alla tycker om att uppmärksammas för sina gärningar. Utmärkelser synliggör också insatserna utanför forskarvärlden, de ger trovärdighet till ett forskningsområde och därmed också mer synlighet åt andra forskare inom det aktuella fältet. Nobelpristagare – som firar med glädje och stolthet, oavsett vilket år de tilldelas priset – ger sina forskningsfält ökad synlighet efter att de tilldelats priset, trots att de då redan gjort det aktuella arbetet. Detta hjälper hela forskningsområdet. Det leder till och med till ökad finansiering.

Vet du vad du ska göra – vilka blir dina uppgifter i NAS?
– Vi arbetar med att tillhandahålla forskning och rapporter som kan användas för att driva politik, och ge de styrande underlag för beslut och processer. Forskarnas råd följs inte alltid, men jag vill gärna citera astrofysikern Neil deGrasse Tyson som, på 150-årsdagen av Lincolns Gettysburg-tal, sade att av de viktigaste arven som Lincoln lämnade efter sig var NAS eftersom det "sätter kurs mot ett vetenskapligt upplyst styre av vår nation, utan vilket vi alla kan förgås från denna jord". De här orden passar väl i vår tid, när vi står inför enorma globala utmaningar som klimatförändringar, storskalig försämring av miljön och överbefolkning. Det gör arbetet som NAS och liknande organisationer utför helt nödvändigt.


Kommer du att fira medlemskapet?
– Ja, min fru och jag firade med ett glas champagne samma dag som jag fick telefonsamtalet. Sedan blir det en formell fest i samband med introduktionsceremonin nästa år i Washington DC.


Text: Mia Malmstedt
Foto: Johan Bodell

Publicerad: to 16 maj 2019.