Göteborgsk utmärkelse till professor i livsmedelsvetenskap

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas ut till personer som gjort betydande insatser för staden. I år går utmärkelsen till professor Ann-Sofie Sandberg, som under lång tid byggt upp ämnet livsmedelsvetenskap på Chalmers.

Syntolkning: foto på Ann-Sofie Sandberg​Motiveringen till priset lyder: "För ditt fram engagemang för ett viktigt forskningsområde, genom att vidga samarbetet mellan olika discipliner och inte minst för engagemang att skapa jämställdhet i forskningsvärlden."

— Det känns självklart roligt! Andra utmärkelser jag fått har varit inriktade på forskning. Det här visar att det jag gjort haft betydelse för samhället. Dessutom är det bra att Chalmers och vårt ämnesområde uppmärksammas, säger Ann-Sofie Sandberg.

Beskedet kom i ett brev hem och var något av en överraskning. Men utmärkelsen är naturligtvis välförtjänt. Ann-Sofie Sandberg har under många år lagt tid och kraft på att bygga upp livsmedelsvetenskap som ett ämne på Chalmers, samtidigt som hon bidragit till livsmedelsområdets utveckling i stad och region. Hon har också kunnat se en nationell utveckling som lett fram till att Sverige skaffat en livsmedelsstrategi och att ämnets status stärkts.

— Göteborg har blivit en stark nod nationellt när det gäller nutrition och livsmedelsvetenskap, och det beror till stor del på Chalmers satsningar, berättar hon, och förklarar varför ämnet är så viktigt:
— Livsmedel är bokstavligen medel för livet. Ett hållbart samhälle kräver en hållbar människa och en hållbar livsmedelsproduktion, och vi står inför stora utmaningar idag. Den mat som produceras måste bidra till bättre hälsa och välbefinnande. Globalt är övervikt och felnäring ett lika stort hälsoproblem som undernäring.

Idag ryms Ann-Sofie Sandbergs bebis, avdelningen för Livsmedelsvetenskap, under institutionen för biologi och bioteknik. Avdelningen har på senare tid expanderat kraftigt. Själv har hon just lämnat över till en ny avdelningschef, Rikard Landberg.

— Nu ska vi jobba för ökad synlighet, nationellt och internationellt, och höja vår status ytterligare, säger Ann-Sofie Sandberg.

Årets pristagare omfattar även Chalmers fysikprofessor Per-Olof Nilsson samt ytterligare tio personer med så skilda yrken som exempelvis landshövding, tonsättare, direktör och arrangör. Vid en ceremoni den 4 juni föräras pristagarna ett märke och en Poseidonstatyett.

Läs ett längre personporträtt på Ann-Sofie Sandberg här.

Mer om fysikprofessor Per-Olof Nilsson finns att läsa här.


Text: Mia Malmstedt

Bild: Johan Bodell

Publicerad: to 28 jun 2018.