Karin Jonsson bild
​Projektledare Karin Jonsson, Chalmers. Foto: Martina Butorac​​

Nytt projekt ska få fler svenskar att äta fullkorn

Mer fullkorn är bra för folkhälsan, det är forskningen enig om. Men nio av tio svenskar äter för lite. Nu startar ett stort samarbetsprojekt i syfte att få fler att äta fullkorn i exempelvis bröd, pasta och flingor. Initiativet kommer från Chalmers.

Chalmers tekniska högskola och ytterligare tio aktörer från livsmedelsindustrin, konsumentföreningar, offentliga aktörer och ideella föreningar är med när startskottet går för det nya Vinnovafinansierade projektet. Och fler är välkomna att delta.

– Styrkan i det här nya samarbetet ligger i att vi att utgår från väl etablerad forskning där resultaten är tydliga och att vi är många olika aktörer med olika fokus och erfarenhet som samlas kring en gemensam målsättning, nämligen att förbättra den svenska folkhälsan genom att få fler att äta mer fullkorn. Mixen av aktörer skapar goda förutsättningar för att lyckas, säger Rikard Landberg, professor på institutionen för biologi och bioteknik.

Forskningen visar tydligt att ett högt fullkornsintag förebygger många av våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2. Faktiskt klassas fullkorn som den enskilt största kostfaktorn för att förebygga ohälsa. Enligt nordiska näringsrekommendationer behöver vi få i oss 75 gram fullkorn per dag – men nio av tio äter för lite.


Dansk föregångare
I Danmark har det framgångsrika Fuldkornspartnerskabet sedan starten 2007 ökat danskarnas intag av fullkorn från 32 till 63 gram per dag. Det svenska samarbetet kommer att hitta inspiration i det danska exemplet, samtidigt som man utgår från svenska förutsättningar avseende samarbete, matvanor, innovation och kommunikation.

Startskottet för projektet, med namnet Morgondagens spannmålskonsumtion, gick den 19 december, då aktörerna träffades för ett första möte. Projektledare är Karin Jonsson, forskare på Livsmedelsvetenskap på Chalmers.
– Nästa steg är att bjuda in fler aktörer. På workshops under våren kommer vi tillsammans att utveckla våra planerade aktiviteter och sätta en plan inför steg två i detta samverkansprojekt. Det här handlar om att översätta väl underbyggda forskningsresultat till matvanor som gagnar folkhälsan och det är underbart att vi nu kan ta oss an detta tillsammans, säger hon.

Flertalet insatser planeras
Samarbetsprojektet har som syfte att förbättra folkhälsan genom olika insatser. Man vill öka utvecklingen av fullkornsprodukter, öka och förbättra kommunikationen om fullkornets hälsofrämjande egenskaper och göra fullkornsprodukter mer tillgängliga.

– Vi har allt att vinna på att äta mer fullkorn och det är också något som finns runt om oss på våra sädesfält, i butiker och bagerier. Lika självklart som man använder olivolja runt Medelhavet borde det vara för oss att använda fullkorn i högre grad. Fullkorn har minst lika stor hälsopotential. Det är mycket positivt att det är framstående forskare inom mat och hälsa, och specifikt fokuserade på fullkorn, som har tagit initiativ till det här projektet, säger Maria Sitell, talesperson och dietist på Brödinstitutet.

FAKTA: Medverkande aktörer vid start
Chalmers tekniska högskola, Brödinstitutet, Fazer, Göteborgs Stad – Offentliga måltider, Hjärt- och Lungfonden, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, Leksands knäckebröd, Livsmedelsföretagen, Nestlé och Pågen.


Text: Mia Malmstedt/Maria Sitell
Foto: Martina Butorac och Pixabay

Sidansvarig Publicerad: to 21 nov 2019.