Chalmersprofessor invald i Vetenskapsakademin

​Pernilla Wittung-Stafshede, professor på institutionen för Biologi och bioteknik, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademin. Hon blir därmed den tredje Chalmersprofessorn i kemiklassen, och den sjätte kvinnan.
Pernilla Wittung-Stafshede är avdelningschef för Kemisk biologi, och blev på akademins sammankomst den 11 maj invald som ledamot i fjärde klassen för kemi.
– Det ska bli roligt att få delta i akademin! Jag är hedrad och det här är förstås ett stort bevis för att jag har gjort ett bra arbete – de har ju verkligen granskat mitt CV, säger hon.
– Att vara medlem av KVA ger tyngd och anseende, det öppnar många dörrar. På ett personligt plan känns det nästan overkligt att ha nått så långt. Men det är ju här jag är idag! Jag har erfarenheten och stor kunskap, jag är senior och har till uppgift att hjälpa de yngre.

Kungliga Vetenskapsakademin är en oberoende organisation som ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället, enligt hemsidan. Verksamheten är bland annat inriktad mot att vara ett forum för samtal över ämnesgränser, erbjuda unika forskningsmiljöer, sprida information, stimulera intresse och förmedla kontakter. Akademin belönar också framstående forskningsprestationer genom ett flertal priser – de mest kända är naturligtvis Nobelprisen i kemi och fysik.
– Det är en dröm jag har, att en dag få sitta med i Nobelkommittén. Att se hur arbetet där går till vore oerhört intressant, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

Totalt 20 ledamöter är aktiva i varje klass. Men invald är man på livstid, vilket innebär att 57 ledamöter finns på listan för kemiklassen. Av dessa är endast fem kvinnor.
– Som kvinna känns det bra och viktigt att bli invald. Jag tror att de behöver mig; jag kommer att uträtta bra saker, och tror att jag kan vara en förebild för andra kvinnor. Jag är också van vid att kommunicera utåt och att förklara saker på ett enkelt sätt.

Läs mer om Kungliga Vetenskapsakademin på akademins hemsida.

FAKTA Pernilla Wittung-Stafshede

Professor vid institutionen för Biologi och bioteknik, samt avdelningschef för Kemisk biologi, sedan den 1 september 2015.
Disputerade i fysikalisk kemi på Chalmers 1996. Har arbetat på Tulane University, New Orleans, som Assistant och senare Associate Professor, samt som Associate Professor på Rice University, Houston.
Professor i Kemi vid Umeå universitet 2008.

Pernilla Wittung-Stafshede forskning tittar närmare på hur kroppens proteiner fungerar på en molekylär och mekanistisk nivå. Proteiner är långa kedjor av aminosyror som kopplas ihop i en viss ordning utifrån vår genetiska kod. För att aktiveras måste varje kedja veckas ihop till en specifik struktur. Många proteiner behöver dessutom binda metaller eller andra proteinkedjor för att utföra sitt arbete inne i cellerna. Fel i proteinernas veckning är grunden till många sjukdomar, som exempelvis Parkinsons sjukdom. Förutom veckningsprocessen forskar Pernilla Wittung-Stafshede särskilt på metallproteiner, med fokus på de system som levererar koppar till behövande proteiner.

Text: Mia Malmstedt

Sidansvarig Publicerad: ti 28 jun 2016.