Bild på Pernilla Wittung Stafshede
​​

BIO-professor ny ledamot i IVA

​​Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemisk biologi på Chalmers, har valts in i IVA.
− Det här är ett väldigt fint erkännande för mig. Det känns väldigt roligt att få bli del av ett nytt vetenskapligt sammanhang med stort fokus på att nå ut till samhället, säger hon. 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, presenterade 10 december 2020 sina 42 nya ledamöter. En av dessa är Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemisk biolog på institutionen för biologi och bioteknik. Hon har valts in i avdelning X, bioteknik, där hon blir vice ordförande. 

Pernilla Wittung-Stafshede leder en forskargrupp som fokuserar på molekylära studier av metallproteiner (till exempel deras roll i cancer) och felveckning av proteiner vid neurodegenerativa sjukdomar, så som Parkinsons sjukdom.  ​

 Det känns väldigt positivt att få bli del av IVA:s nätverk inom akademi och industri, och att få engagera mig i en organisation som så uttalat arbetar mot samhället. Det räcker inte med att man är en bra forskare och löser vetenskapliga frågor − om man inte sprider kunskapen om sina upptäckter och dess betydelse så leder inte resultaten vidare, säger Pernilla Wittung-Stafshede. 

IVA​ är en fristående akademi med 1300 invalda svenska och utländska ledamöter, från beslutsfattare och specialister, till forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. De 1000 svenska ledamöterna är fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden. De påverkar och bevakar viktiga frågor inom sina respektive specialområden, bland annat genom att arrangera seminarier, delta i programråd och projekt. 

Vad kan du bidra med till IVA?

 Eftersom jag är ledare för Chalmers jämställdhetssatsning Genie​ vill jag försöka lyfta denna fråga bredare. Här kan jag också lära mig mycket från andra, speciellt från näringslivet, om hur man kan engagera människor i den frågan. Samtidigt tycker jag att det är enormt roligt att prata om forskning på ett populärvetenskapligt plan. Men först måste jag naturligtvis sätta mig in i vad arbetet inom IVA innebär och ta del av akademins rutiner. 

Vad tror du att samhället behöver från en akademi som IVA?

 Jag tror att det är viktigt att nå ut brett till samhället och starta samtal om vetenskap, speciellt med ungdomar som funderar på framtida karriärer. Framtiden behöver samhällslösningar baserade på vetenskap och fakta. Här kan en bred organisation som IVA spela en stor roll där akademi och näringsliv samarbetar.

Och hur ska du fira utnämningen?

 Det får bli under säkra former i den närmaste familjekretsen. Och nu vet jag − jag ska äta upp humrarna jag har i frysen som min man fiskade i höstas. Vi har inte hittat tillfället än, men nu är det dags!

Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Oscar Mattsson

Läs IVA:s pressmeddelande: Nya toppnamn invalda​

Läs mer om: 

​​

Sidansvarig Publicerad: to 10 dec 2020.