Alexandra Stubelius, Florian David och Verena Siewers
​Alexandra Stubelius, Florian David och Verena Siewers, har alla beviljats anslag av Vetenskapsrådet 2021.

​​​​

BIO-forskare får miljonanslag från Vetenskapsrådet

​​Tre forskare från institutionen för biologi och bioteknik har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet 2021 för sina projekt inom medicin och hälsa och natur- och teknikvetenskap. 

Alexandra Stubelius

Forskarassistent på avdelningen för kemisk biologi, får totalt sex miljoner i anslag för projektet ”Sialinsyrainhibering med unik behandlingsstrategi för artros”.
− Terapeutiska alternativ för patienter som lider av artros är fortfarande en stor klinisk utmaning, då 25 procent av personer över 55 år drabbas. Dessa studier kommer att öka vår förståelse för hur modifieringar av glykoproteiner, speciellt sialinsyra, bidrar till inflammation, synovial hypertrofi och broskskador i immunförmedlad artros. Vi har också designat ett nanomaterial vilket vi kommer utvärdera som ett potentiellt behandlingsalternativ för artros.

Florian David​

Forskarassistent på avdelningen för systembiologi, får 4,8 miljoner för projektet ”Nya designprinciper för peptidantibiotika”. 
− Den pågående, globala pandemin belyser problemet med ökning av antibiotikaresistens och bristen på fungerande antibiotika. Utveckling av nya klasser av antibiotika en uppgift av primär betydelse. Projektets syfte är att hitta specifika designprinciper för nya klasser av peptidantibiotika som syftar till "resistensfria" hittills outforskade antimikrobiella mål. Denna förståelse kommer att bidra till att övervinna grundläggande farmakologiska utmaningar och för utveckling av nya och bättre antibiotika på lång sikt.

Verena Siewers

Forskningsprofessor på avdelningen för systembiologi, tilldelas totalt 3,4 miljoner kronor för projektet ”Utveckling av en jäststam som plattform för cytokrom​ P450-baserade reaktionsvägar”
− Cytokrom P450-enzymer (CYP) är en viktig superfamilj av enzymer som är utbredda i livsformer. I detta projekt kommer vi att utveckla jäststammar som är optimerade för att uttrycka dessa enzymer. Denna forskning är viktig eftersom CYP är involverade i biosyntesen av tiotusentals naturliga produkter inklusive läkemedel, näringsämnen, smak- och doftämnen. Våra stammar kommer därför att öppna för nya hållbara produktionsprocesser i jäst för dessa bioaktiva molekyler.

Text: Susanne Nilsson Lindh​
Foto: Martina Butorac

Sidansvarig Publicerad: må 13 dec 2021.